Tolgfors manglades om Saudiarabien

avLisa Röstlund

Försvarsminister Sten Tolgfors pressades hårt om Saudiarabien-affären i dag.

– Jag har varit bakbunden av sekretess när jag svarat på frågor kring detta, säger han på en presskonferens.

Men om projektet är helt avslutat uppger han att han inte kan gå in på.

Foto: Scanpix
Hårt pressad Försvarsminister Sten Tolgfors höll en presskonferens om vapenaffären.

Vänsterpartiet anser att Sten Tolgfors mörkat sanningen om vapenanläggningen i Saudiarabien – och kräver ministerns avgång. Miljöpartiet har KU-anmält honom. Affären har sedan länge orsakat en splittring i alliansen.

"Minska hälsorisker"

Pressuppbådet var stort på Rosenbad i Stockholm i dag, då Sten Tolgfors skulle förklara turerna kring affären.

Han inledde med en lång presentation av grunderna för svensk vapenexport, om att det är "viktigt att stödja mänskliga rättigheter och att inte ingå avtal med stater som kränker mänskliga rättigheter".

Samtidigt, påpekade han, ingicks ett ramavtal 2005, ett så kallat MOU, med Saudiarabien som var "väldigt specifikt". Han läste paragrafer om att samarbetet skulle verka för kunskapsutbyte för restaurering av gamla vapen.

– Det här handlar om att minska risker för människors hälsa, sa Sten Tolgfors.

"Mänskliga rättigheter anledningen"

För att avbryta MOU:et skulle ett regeringsbeslut krävts.

– Då är frågan: hur mycket skulle Saudiarabien lyssnat på Sverige och vår syn på mänskliga rättigheter om vi avbröt ett samarbetsavtal? Det är grunden till varför regeringen fortföljde. Dessutom hade det inneburit handelsmässiga problem, sa Tolgfors.

Att han skulle ha ljugit om sin egen kännedom om bolaget SSTI förnekar han.

– Jag har varit väldigt tydlig i mina svar och jag står för det jag sagt. Det har inte funnits någon projektplan och vi har hållit oss både inom ramen för MOU:et och inom gällande lagar och regler.

Det stora problemet anser Tolgfors är kopplingarna mellan Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och bolaget SSTI, Swedish security technology and innovation, som skulle ansvara för projektledningen och FOI:s konsultande för Saudiarabiens anläggning. Det vill han utreda, liksom vilka ekonomiska förutsättningar som bolaget verkat under.

– Har det funnits någon ekonomisk vinning i det här? Det måste vi reda ut.

Förnekar kännedom om FOI-koppling

Han har tidigare förnekat att han känt till något om bolaget, trots att dokument som SR:s Ekot och Svenska Dagbladet tagit fram visar att regeringen informerades redan 2008.

– Det jag inte kände till var kopplingen till FOI. SSTI kunde vara vilket bolag som helst.

FOI:s tidigare generaldirektör förnekar även hon kännedom om kopplingen.

Hur sannolikt är det att generaldirektören inte vet att medarbetaren som sitter tre rum bort är projektledare för ett projekt värt 3-4 miljarder kronor, med Saudiarabien, undrade Ekots reportrar som ligger bakom avslöjandet.

– Det är en relevant fråga och den ska utredas. Nu ska vi ta reda på fakta och sedan får vi förhålla oss till det.

"Vem är det som mörkat?"

I torsdags framkom att representanter från samtliga partier informerats om SSTI via  Exportkontrollrådet, EKR. Medlemmarna i rådet är dock belagda med sekretess, och därmed kunde partierna inte informeras om SSTI.

Men om Vänsterpartiets krav på Tolgfors avgång säger han:

– Jag har svarat tydligt på frågor. Jag har inte mörkat något. För några dagar sedan sa flera partier att de inte haft insyn i detta. Nu vet vi att alla visste. Så vem är det som mörkat?

Enligt uppgifter till Ekot från Inspektionen för strategiska produkter, ISP, som ger tillstånd åt företag för vapenexport och ligger under Utrikesdepartementet, pågår fortfarande samtal med Saudiarabien om samarbete kring missilanläggningen.

– Enligt mina uppgifter från ISP är det här en "död anka". Det pågår ingen verksamhet. Det är uppenbart att det inte finns något politiskt intresse kring detta längre. Det pågår tekniska samtal på sin höjd.

Tekniska samtal, vad innebär det?

– Det kan jag inte gå in på, svarar Sten Tolgfors Aftonbladet.