Finsk polis namnger saknade

NYHETER

HELSINGFORS

Polisen beslöt redan i torsdags att offentliggöra namnlistan på saknade finländare i Thailand.

Antalet är 193.

Bland de berörda - såväl befarade omkomna som anhöriga - finns emellertid många som är svenska medborgare.

Enligt lördagens lista saknas 59 minderåriga och av dem är över hälften under tio år.

I många dagar svävade man i Finland, precis som i Sverige, i stor ovisshet om hur många offer flodvågen tagit. Spekulationerna varierade mellan 200 och 400 saknade.

Inga övertramp

Polisens beslut att offentliggöra listan underlättar väldigt mycket vårt arbete, säger de på inrikesministeriet som ansvarar för identifiering av offren.

Polisen vädjade till massmedier att inte missbruka tillgången till namnlistorna. Inga övertramp har heller inträffat.

Staffan Bruun