Så (o)beroende är granskarna

NYHETER

Flera ledamöter av kommissionen har band till regeringen

En oberoende kommission ska granska regeringens och myndigheternas agerande vid flodvågskatastrofen.

Men hur oberoende är den?

Flera ledamöter är direkt beroende av regeringen.

Kommissionen hade sitt första sammanträde i går och krävde då tillägg i sekretesslagen.

Man vill att det som vågens offer berättar ska vara hemligt.

Privata kopplingar

Aftonbladets granskning visar att flera av ledamöterna har både professionella och privata kopplingar till regeringen.

l Kommissionens ordförande Johan Hirschfeldt, gift med s-politikern Ingar Beckman Hirschfeldt, är direkt beroende av regeringen. Som hovrättspresident borde hans nästa jobb bli domare i Högsta domstolen. De utses av regeringen.

l Professor Gunnel Gustafsson sitter i verksamhetsrådet för Folke Bernadotteakademin, en myndighet som ska stärka svensk och internationell krishantering. Där sitter även UD:s Hans Dahlgren - en nyckelfigur i hanteringen av flodvågskatastrofen.

l Anders Milton umgås privat med flera nuvarande och tidigare regeringsföreträdare.

Stökig tillsättning

Tillsättningen av kommissionen blev stökig. De borgerliga partierna protesterade då regeringen först ville ha Anders Milton som ensamutredare.

Sedan blev det bråk om vad utredningen skulle kallas - kommission eller det mer beskedliga "kommitté"?

Rättvis granskning

Det tvistades också om vilka som kunde anses tillräckligt oberoende för att göra en rättvis granskning.

-Den var väldigt svårt att sätta ihop. Till nästan vartenda namn fanns det invändningar. Antingen att man själv hade en känd partisympati eller att man var gift med någon som var beroende av regeringen, säger Lars Leijonborg (fp).

Han var själv en av de 130 gäster som i förra veckan gick på julgransplundring i Anders Miltons våning på Östermalm.

-Det var väldigt trevligt arrangerat. Jag är glad att jag var inbjuden, säger Lars Leijonborg.

Ministrarna Ulrica Messing och Ylva Johansson fanns också på plats. Leijonborg tycker inte att det diskvalificerar Milton som ledamot av kommissionen.

-Han har varit i det offentliga livet länge. Han har ett mycket stort nätverk.

Här är de fem i kommissionen

Irena Beertema