Freivalds: Så ska vi klara av framtida krislägen

NYHETER

Det tog alldeles för lång tid för regeringen att skicka Räddningsverket till Thailand.

Nu ska Räddningsverket på egen hand få bestämma när planen ska lyfta, skriver Laila Freivalds i en debattartikel.

Regeringen gör nu allt för att visa handlingskraft i flodvågskatastrofens efterdyningar.

I dag skriver justitieminister Laila Freivalds och försvarsminister Leni Björklund på Dagens Nyheters debattsida att de inte tänker vänta på den granskningskommission som tillsatts för att utreda samhällets insatser.

Stärkt beredskap

En lista med omedelbara åtgärder ska stärka beredskapen inför kommande kriser och katastrofer, hävdar ministrarna.

Bland annat ska Räddningsverkets ledning självständigt få avgöra när katastrofhjälp ska skickas i väg. Dessutom ska verket få en permanent insatsstyrka som snabbt ska kunna bistå svenskar i nöd utomlands.

Redo dygnet runt

På regeringskansliet ska det finnas dygnet runt-beredskap inför kommande krissituationer. Till den avdelningen ska regeringen dessutom knyta ett informationssystem om hur många svenskar som vid ett givet ögonblick turistar i olika områden ute i världen.

Dessutom ska en konsulär beredskapsstyrka inrättas vid utrikesdepartementet. Den ska vara startklar dygnet runt för att vid krissituationer kunna rycka ut och förstärka svenska ambassader och konsulat i olika katastrofområden.

Olle Castelius