Kampanj: nallen är ofarlig

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2003-08-10

SSI betalar pr-företag för att lugna allmänheten

Pr-byrån Kreab ska övertyga svenskarna om att det inte finns några hälsorisker med mobiltelefoner.

Uppdragsgivare - Statens strålskyddsinstitut, SSI.

Kampanjen har kostat skattebetalarna nära en halv miljon kronor- hittills.

ofarlig strålning? Statens strålskyddsinstitut (SSI) anser att det inte finns några hälsorisker kopplade till mobiltelefoni. Men forskarvärlden är inte överens. Nu har pr-byrån Kreab anlitats av SSI för att övertyga svenska folket om att strålningen från mobiltelefoner och master inte är farlig.

I takt med att 3G-nätet breder ut sig över Sverige växer allmänhetens oro för skadlig strålning från mobiltelefoner och basstationer.

SSI anser att det inte finns några hälsorisker kopplade till mobiltelefoni. Det slog SSI fast senast i september förra året efter att ha låtit två amerikanska forskare gå igenom ett stort antal studier om sambandet mellan mobiltelefoni och cancer.

Forskarna oense

Men forskarvärlden är inte överens. Med jämna mellanrum kommer nya rön som pekar på mobilstrålningens skadliga hälsoeffekter.

Den 11 februari sändes programmet "Uppdrag granskning" i SVT. Där ifrågasattes såväl SSI:s kunskap som deras slutsatser. Utländska myndigheter och forskare som intervjuades manade till försiktighet. Till skillnad från SSI talade de om risken för framtida skador.

Dagen efter tv-programmet tog Peder Jonsson, en av pr-byrån Kreabs delägare, kontakt med SSI:s informationschef Britt Ekman. Kreab tyckte att SSI behövde bli bättre på att föra ut sitt budskap.

- Jag berättade att jag tyckte att det fanns all anledning att titta på det här. Kommunerna behövde assistans för att kunna ge bättre information till medborgarna, säger Peder Jonsson.

Han föreslog att SSI skulle dra igång en kampanj och övertyga kommunala tjänstemän, journalister och allmänhet om att mobiltelefoni är ofarligt.

SSI nappade. Fem veckor efter "Uppdrag granskning" fick Kreab jobbet.

- Jag vet att de har följt det här området tidigare så de har rätt mycket kunskap i ämnet, säger Britt Ekman, informationschef på SSI.

Önskemål

Även mobilbranschen har under våren varit i kontakt med SSI.

- För oss vore det önskvärt om SSI tog en mer aktiv roll när det gäller att informera allmänheten om att det inte finns några risker, säger Mats Holme på branschorganisationen Mobiltelebranschen, MTB.

Även Jan Edhäll, vd på 3G-företaget 3GIS AB, har framfört liknande önskemål till generaldirektör Lars-Erik Holm.

- Han begärde ett möte och jag ställde upp. Men jag har inga regelbundna träffar med branschen, säger Lars-Erik Holm.

Om SSI köper hela Kreabs handlingsplan kommer det att kosta skattebetalarna 705 000 kronor.

Hittills har det kostat 454 858 kronor.

"Beklagligt"

I juni genomförde Kreab och SSI en pilotutbildning för utvalda kommuntjänstemän. En av deltagarna var stadsbyggnadschefen Stefan Ferm från Trelleborg, en av de kommuner som sagt nej till 3G-master.

- Det är beklagligt att de anlitar en pr-byrå för den här typen av informationsarbete, säger han.

- Det fanns en attityd som gick ut på att det SSI vet är det enda rätta och man avfärdade annan forskning. Jag tror inte att det går att möta folk på det sättet. Man måste respektera att folk har olika uppfattningar, inte nonchalera det.

Så här ska svenska folket övertygas

Elisabeth Lindham, Research: Marica Lindblad och Mona Nilsson