Ett ögonblick Lena Hallengren

NYHETER

– som vill ändra skollagen för att Sverige ska få fler nattis

- Jag vill snarare förtydliga skollagen för att vi ska slippa den diskussion som är nu, om det ska erbjudas nattöppna förskolor eller inte.

I dag blir skiftarbetande föräldrar nekade barnomsorg på natten på många håll i landet. Är inte det ett brott redan mot dagens lagstiftning?

- Jo, jag menar att barnomsorg ska erbjudas till alla föräldrar utifrån deras behov. På den punkten tycker jag att skollagen är ganska tydlig.

Ökar behovet av nattis?

- Nej, däremot drar många kommuner in möjligheten till nattöppen förskola. Många erbjuder inte nattlig barnomsorg och ungefär ett 30-tal har beslutat att inte göra det oavsett om efterfrågan finns eller inte.

Blir nattis dyrare än dagis?

- Nej, det ska det inte bli. Det kan finnas flera skäl till att kommunerna inte vill erbjuda nattöppna förskolor, men det är föräldrarnas behov som ska styra, ingenting annat. För föräldrarna ska maxtaxan gälla, oavsett om det är dag eller natt.

Är du själv en dag- eller nattmänniska?

- Man får vara lite både och. I synnerhet när man har småbarn.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

- Lite mer sommar. Jag tycker det är dags för sol och vackert väder.

Ann Hagman