Kd-politiker vill ha sändare på brottslingar

NYHETER

Chip och GPS kan ge hjälp åt hotade kvinnor, föreslår Ragnwi Marcelind

Sändarchip i armen på män som fått besöksförbud, kan vara ett bra sätt att övervaka män som slagit sina kvinnor, enligt riksdagsledamoten Ragnwi Marcelind (kd).

- Det vore ungefär som när bönder märker grisar. En tanke som är mig fjärran, säger folkpartiets talesman i jämställdhetsfrågor, Tina Acketoft.

Ragnwi Marcelind, som är ordförande i bostadsutskottet och som tidigare har varit partiets talesman i justitieutskottet, lägger fram tanken i en intervju med tidningen Kristdemokraten.

– Med GPS-teknik skulle en man med besöksförbud kunna utrustas med en sändare som gör att kvinnan via en mottagare får veta när han befinner sig i närheten, säger Marcelind till tidningen.

– Tekniken har kommit så långt i dag så man kan operera in ett sändarchip i kroppen på en person. Här uppstår förstås viktiga integritetsaspekter, men jag anser absolut att frågan bör utredas.

”Måste motarbetas”

Marcelind anser att det offentliga måste ställa sig på brottsoffrens sida och pekar på att i snitt 16 kvinnor mördas varje år i Sverige av män och att de flesta besöksförbuden överträds.

– Hot och våld begränsa många kvinnors liv. Det är oacceptabelt och måste motarbetas, säger hon.

Sändarchip som visar var en person hela tiden befinner sig skulle också kunna opereras in på fångar som har permission vilket gör det mindre intressant att rymma, enligt Marcelind.

Elektronisk fotboja

Folkpartiets Tina Acketoft, talesman för jämställdhetsfrågor och ledare för en folkpartistisk kommitte som arbetat med frågor kring familjevåld avvisar tanken på inopererat chips.

- Jag kan dela frustrationen över att vi har för dåliga medel att ta till när det handlar om den här typen av våld.

- Men varför ska man ta till det när det redan finns metoder som skulle kunna användas mer?

Hon syftar på övervakning med elektronisk fotboja, en metod som redan används och som folkpartiet förespråkar.

Märka grisar

En typ av kritik som använts mot fotboja men som även skulle kunna gälla GPS-övervakning är att det i sig inte hindrar en upprepad misshandel. En våldsman hinner utföra sin gärning innan polisen hinner fram.

Men med fotboja kan man ni alla fall dokumentera när ett besöksförbud överträds.

- Men att operera in ett chips, det är för mycket "1984", det är som när bönderna märker sina grisar. En tanke som är mig fjärran, säger Tina Acketoft.

Simone Söderhjelm, TT