”Inget visade att de åtalade använde sig av våld”

NYHETER

Johan Stenberg var med och avkunnade hovrättens dom

Hovrättsrådet Johan Stenberg var en av de fem ledamöterna som avkunnade domen.

– Jag förstår att folk blir upprörda över att detta inte kan klaras ut, men det fanns inget annat sätt att döma enligt gällande lagstiftning, säger han.

Varför friade ni två av de åtalade männen?

– Vid de flesta våldtäktsmål är kvinnans berättelse om vad hon utsatts för en viktig del i målet. Domstolen väger hennes berättelse mot den tekniska bevisning som finns och mot eventuella vittnesmål.

”Fanns inga vittnen”

– I detta mål kom flickan inte ihåg något av händelsen. Det fanns inga vittnen. Den tekniska bevisningen fanns endast mot två av männen. Det går inte att döma någon om det inte är utom all tvivel att han är skyldig.

Två av de åtalade dömdes för sexuellt utnyttjande i stället för våldtäkt som blev domen i tingsrätten, varför?

– Våldtäkt kräver att man antingen utövar våld eller försätter någon i vanmakt. Sexuellt utnyttjande innebär att man utnyttjar någon som redan befinner sig i vanmakt. Det fanns inget som visade att de åtalade använde sig av våld eller att de försatte henne i vanmakt. Även om någon sätter fram en flaska åt någon annan är det inte sättande i vanmakt.

”Beviskrav ändras inte”

Men i detta fall var det ett barn som fick flaskan ?

– Jo, men det vägde vi också in.

Hade domen blivit annorlunda med den nya lag som träder i kraft den 1 april?

– Skillnaden är att brottsbeskrivningen ändras, inte beviskraven.

– De två som nu dömdes till sexuellt utnyttjande skulle därför möjligen dömas för våldtäkt i stället. Men för de två som frikändes skulle det inte enligt vår bedömning innebära någon förändring.

Läs mer:

Thomas Gustafsson