Var femte resenär klagade på SJ

NYHETER

Långfärdsbussar bättre än både tåg och flyg anser kunderna

Nästan var femte som reste med SJ förra året klagade.

SAS är inte heller populärt.

Långfärdsbussarna har däremot nöjda kunder.

Kunderna är visserligen något mer nöjda med SJ i dag än under de föregående två åren. Och konkurrerande tågföretag ligger långt efter.

Men långfärdsbussarna får högre betyg.

SAS inrikesflyg får sänkta omdömen, medan kunderna blir allt nöjdare med de övriga flygbolagen.

Åsikterna har sammanställts av Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som mäter och analyserar hur kunder bedömer olika varor och tjänster.

Kvinnor mer nöjda än män

Totalt omfattar denna studien av personresor drygt 3.800 intervjuer med privatkunder. Mätningarna genomfördes under perioden november - december 2004.

SKI intervjuade 3800 kunder och resande i november och december förra året.

Indexet för kundnöjdhet ligger mellan 0 och 100. Ju högre värde desto nöjdare kund. SJ hamnade i år på 57,9, andra tåg på 55, SAS på 58,77, andra flyg på 68,0 och långfärdsbussarna på 68,4.

Kvinnor är avsevärt mera nöjda med SJ och SAS än män och för alla färdsätt gäller att betygen stiger med kundens ålder.

Posten sämre än genomsnittet

Nästan var femte SJ-resenär har klagat under det senaste året. För SAS är siffran drygt tio procent. De alla flesta reseföretagen klarar enligt kunderna klagomålen dåligt. Bara gruppen ”andra flygbolag” är ett positivt undantag.

Posten har också bedömts av Svenskt Kvalitetsindex.

Privatpersoner ger Posten AB synnerligen låga nöjdhetssiffror. Värdet är i år 49,6, vilket ligger lägre än nästan alla andra företag som mätts inom Svenskt Kvalitetsindex.

Det är klart sämre betyg än genomsnittet i näringslivet. Också företagen ger posten relativt sett mycket låga betyg.

aftonbladet. se , TT