Polisstyrelsebasen kräver utredning

NYHETER

Polisstyrelsens ordförande Kristina Axén Olin är i dag skarpt kritisk till polisens agerande mot utpressningsligan.

Justitieminister Thomas Bodström vill inte ens befatta sig med frågan.

Foto: Kristina Axén Olin riktar skarp kritik mot polisens agerande.

Den svenska polisen kände till det planerade tillslaget mot utpressarna. De lät dem ändå genomföra ingripandet.

Nu riktar polisstyrelsens ordförande Kristina Axén Olin skarp kritik mot polisens agerande.

– Detta är en milstolpe i svenskt rättsväsende. Som man nu gått över, säger Kristina Axén Olin.

– Någonstans har det blivit en märklig bedömning.

Därför begär nu Kristina Axén Olin att polisens agerande ska utredas.

Men justitieminister Thomas Bodström, som är ytterst ansvarig för alla polisiära åtaganden, vill inte kommentera fallet. Han hälsar genom sin pressekreterare att han är på semester.

– Länspolismästare Carin Götblad är också på semester. Det är därför jag begärt en utredning skriftligt.

Enligt Kristina Axén Olin är det regeringens ansvar att misstron mot polisen tvingar folk att anlita privata företag.

– Regeringen är skyldig till att rättsväsendet ser ut som det gör. Polisväsendet får för lite resurser.

– Thomas Bodström säger att det kommer ut en polis om dagen. Men det slutar fler.

Andreas Johansson