Medarbetarna bakom Dokumentet 2.0 hoppar av

De fem Aftonbladetmedarbetare som arbetat med Dokumentet 2.0 hoppar av projektet.

Detta efter den senaste tidens turer kring hur kvinnornas berättelser om arbetsmiljön på Aftonbladet ska publiceras.

– Jag tycker att det är otroligt sorgligt, säger kulturchefen Åsa Linderborg.

Sofia Olsson Olsén, publisher för Aftonbladet, säger att hon beklagar beslutet ”från djupet av mitt hjärta”.

Ebba Thornéus, Åsa Linderborg, Eva Franchell, Gunilla Granqvist och Frida Söderberg.
Ebba Thornéus, Åsa Linderborg, Eva Franchell, Gunilla Granqvist och Frida Söderberg.

De fem kvinnliga medarbetare på Aftonbladet som varit redaktörer för Dokumentet 2.0 hoppar av projektet, meddelar de i ett mejl till redaktionen.

Detta efter den senaste veckans turer kring publiceringen av kvinnors berättelser om arbetsmiljön på Aftonbladet.

– Det blev så turbulent att vi tappade arbetsglädjen, säger Åsa Linderborg, kulturchef och en av redaktörerna för Dokumentet 2.0.

Sofia Olsson Olsén, Aftonbladets publisher, beklagar beslutet.

– Jag tycker från djupet av mitt hjärta att det är sorgligt att Ebba, Eva, Frida, Gunilla och Åsa i dag bestämt sig för att hoppa av. Samtidigt har jag full respekt och förståelse för att de väljer den vägen, säger Sofia Olsson Olsén.

80 kvinnor berättade

Initiativet till Dokumentet 2.0 togs i slutet av oktober, samtidigt som medarbetare på Aftonbladet utreddes för anklagelser om sexuella övergrepp och trakasserier. Det var tänkt som som en uppföljning till när kvinnorna på Aftonbladet skrev Dokumentet om arbetsmiljön på 1970-talet.

”Nu är det vår tur att berätta hur det är att vara kvinna på Aftonbladet”, skrev arbetsgruppen då, i ett mejl till redaktionen. 80 medarbetare har bidragit med sina berättelser via ett anonymt formulär.

”Omöjligt att godkänna”

På onsdagen meddelade Aftonbladets publisher Sofia Olsson Olsén att Dokumentet 2.0 inte kan publiceras i nuvarande form.

”Det viktigaste skälet är att även om personerna som förekommer i berättelserna är anonyma så är jag ytterst ansvarig för om någon skulle kunna identifieras, detta gäller både män och kvinnor. Det gör det omöjligt för mig både som ansvarig utgivare och arbetsgivare att godkänna publicering innan materialet bearbetats ytterligare”, skrev Sofia Olsson Olsén i ett internt mejl och på Aftonbladets blogg.

Då hade arbetsgruppen och utgivaren kommit överens om att publicera ett omarbetat Dokumentet 2.0, där berättelserna skulle vara underlag för ett journalistiskt dokument.

– Vi tyckte ändå i går att det skulle vara bra om vi kunde göra journalistik av det i någon form. Men vi förstod också plötsligt att det kommer uppfattas som att vi mörkar någonting. Många kvinnor på tidningen var oerhört besvikna och ville liksom inte riktigt vara med längre, med sina berättelser. Och det har jag all respekt för, säger Åsa Linderborg.

Om vittnesmålen som framkommit säger Sofia Olsson Olsén:

– Det finns i de berättelser som mina medarbetare skickat till arbetsgruppen beskrivningar av övergrepp och trakasserier som djupt sårat de som drabbats. Det spelar ingen roll om det hände för tio år sedan eller om det hände i går. Såren läker inte. Det finns också berättelser som vittnar om en struktur och en grabbig jargong som vi trodde att vi lagt bakom oss. Nu vet vi att det inte är så, säger Sofia Olsson Olsén.

”Extrem press”

Det har framkommit att de fem personer som framställts som initiativtagare till Dokumentet 2.0 i själva verket blivit tillfrågade att leda arbetet från högre ort.

– Idén kom på ett redaktionellt möte, där vi inte var med. Själv sa jag först nej, för jag har hela tiden tyckt att det är lite obehagligt att samla in uppgifter om jobbarkompisar. Men samtidigt kände jag att i den extrema press som Aftonbladet var satt under – och fortfarande är – så kände jag att ’nu måste alla ställa upp’, säger Åsa Linderborg.

– Sedan, under arbetets gång, kändes det ju fantastiskt viktigt att göra det här. Vi har #MeToo-berättelser på Aftonbladet – men vi har också andra problem, som har att göra med strukturer kring lön och stress, som drabbar alla arbetsplatser. Och så kändes det också som en helt otroligt fin krishantering att kunna göra det här, liksom djärvt och elegant, säger Åsa Linderborg.

Oviss framtid

De fem kvinnliga medarbetare på Aftonbladet som tillfrågats att vara redaktörer för Dokumentet 2.0 säger att de hela tiden arbetat efter utgångspunkten att det ska publiceras på Aftonbladets plattformar.

Medan det från tidningsledningens sida har getts bilden att berättelserna samlats in som ett internt arbetsdokument.

Utöver Åsa Linderborg ingick Eva Franchell, Gunilla Granqvist, Frida Söderlund och Ebba Thornéus i arbetsgruppen. De har samtliga undertecknat mejlet där de meddelar att de hoppar av arbetet med Dokumentet 2.0.

– Hittills har vi fått väldigt mycket stöd för att vi har fattat det här beslutet, att vi inte kan jobba vidare med det. Men jag tycker det är otroligt sorgligt, säger Åsa Linderborg.

Nu när ni har hoppat av – kommer det bli något dokument alls, tror du?

– Det får du fråga publishern om. Grundmaterialet som vi har fått in anonymt finns inte kvar, det är förstört, och det är viktigt att poängtera. Det material som vi tyckte var publicerbart, det äger Aftonbladet. Vad som händer med det kan vi inte styra, säger Åsa Linderborg.

”Viktigt underlag”

Aftonbladets publisher Sofia Olsson Olsén ber att få återkomma i frågan.

– I den form materialet förelåg kunde jag inte publicera det eller ta ansvar för det i egenskap av ansvarig utgivare eller arbetsgivare. Jag ber om förståelse för det. Hur vi tar detta vidare, nu när arbetsgruppen hoppat av, får jag återkomma till.

Sofia Olsson Olsén lyfter att det pågår ett arbete med att kartlägga situationen på Aftonbladet, bland annat med hjälp av organisationskonsulter med genusexpertis.

– Det gruppen tagit fram tjänar i alla händelser som ett viktigt underlag i det stora arbete vi nu har framför oss. Att göra Aftonbladet till en bättre arbetsplats för alla, med tydliga processer och rutiner för att upptäcka missförhållanden, hur vi uppträder mot varandra och hur vi ser på varandra. Kort sagt: vilken kultur vi ska ha på Aftonbladet i framtiden.

Publisert:

LÄS VIDARE