Han anklagar AF för att bryta mot grundlagen

Kräver att Arbetsförmedlingen ska ge honom jobb

Som arbetslös måste man redovisa vilka jobb man söker – annars riskerar man att bli av med sin ersättning.

Men Johan Löfquist, 53, vägrar att skicka in sin aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen.

I en lång mejlkonversation anklagar han myndigheten för att bryta mot grundlagen.

Johan Löfquist.
Johan Löfquist.

Minns ni legenden om Sisyfos?

Enligt grekisk mytologi var han en kung som var dömd att i all evighet rulla upp ett stort stenblock uppför en kulle. Lyckades han få upp stenen på kullen skulle han gå fri. Men varje gång han nådde krönet tappade han fotfästet och stenen rullade ner i Hades avgrunder igen. 

En liknande känsla av meningslöshet kan drabba personer som snurrar runt i svenska myndighetssystem. En av dem, Johan Löfquist, är dock på väg att kasta oket från sina axlar. Han har varit arbetslös under flera år och har sedan ett par månader varit inne i Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas – det som tidigare kallades för Fas 3.

Anklagar AF för att bryta mot grundlagen

Men när han fick ett krav på att skicka in sin aktivitetsrapport fick han nog. I ett mejl – som han också har delat på Facebook – anklagar han Arbetsförmedlingen för att bryta mot grundlagen:

"I regeringsformen 1:2 står det: 'Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.[...] Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete.'

Med hänvisning till att det är det allmänna som skall trygga rätten till arbete, så anser jag det vara ett grundlagsbrott att kräva att jag skall redovisa för er vilka arbeten jag har sökt.

Jag anser att det är ni som borde redovisa vilka arbeten ni har försökt ordna till mig, eftersom det är det allmänna som enligt grundlagen skall trygga min rätt till arbete."

Skriver av omsorg för demokratin

Det första mejlet skickades i september i år och sedan dess har det hunnit bli ytterligare tre. I det senaste brevet (på nätta 22 600 tecken) skriver han att han mejlen skickas av omsorg för vår demokrati. En åsikt han vidhåller när Aftonbladet når honom:

– Jag har fyra barn så det är för deras skull som jag för den här kampen. Vi kan inte släppa det här till politiker och jurister, det är för fanken vi, folket, som ska leva i framtidens samhälle., säger Johan Löfquist till Aftonbladet.

Är du seriös med dina anklagelser?

– Visst är jag det. Jag har läst förarbetet till regeringsformens andra paragraf och där står det uttryckligen att man inte kan gå varje enskild medborgare till mötes, men att man ändå ska sträva efter det.

Är du inte orolig för att bli av med din ersättning?

– Jo visst, men å andra sidan har jag nästan slutat att konsumera. Jag har rest runt i världen och sett hur produktionen av mat och varor ser ut. Det är ett dödsdömt system.

Läs Johans brev till Arbetsförmedlingen här!

Publisert: