Så vill M försvåra terrorfinansiering

NYHETER

Moderaterna skärper tonen mot de som betalar för terrordåd.

Partiet vill ge Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket ett särskilt uppdrag att utreda finansiering av terrorism.

– Nu behövs ökade resurser, fler verktyg, fördjupat internationellt samarbete och skärpt arbete mot terrorfinansiering, säger M-ledaren Anna Kinberg Batra.

Moderaterna skärper tonen mot de som betalar för terrordåd.

Partiet vill ge Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket ett särskilt uppdrag att utreda finansiering av terrorism.

– Nu behövs ökade resurser, fler verktyg, fördjupat internationellt samarbete och skärpt arbete, säger M-ledaren Anna Kinberg Batra.

Den senaste tidens blodiga dåd i Paris och Köpenhamn har satt fokus på hur terrorresor och finansiering av terror ska bekämpas i Sverige. Enligt Säpo har minst 130 personer åkt och anslutit sig till IS i Syrien och Irak, många av de från Göteborg. Samtidigt tror många att mörkertalet är stort.

Vill stoppa terrorfinansiering

När M-ledaren Anna Kinberg Batra i dag höll tal på "Sverigedagen" inför drygt 1 000 partikamrater ägnade hon en stor del av talet åt frågan. Tidigare i år förslog Moderaterna att hantering av pass ska skärpas för att förebygga så kallade terrorresor.

I dag kom Kinberg Batra med ett nytt förslag där hon riktade in sig på de som finansierar terrordåden. Det är redan i dag olagligt, men enligt M-ledaren behövs nya metoder.

För att öka möjligheterna att klämma åt de som finansierar terrorism vill man att Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket får ett särskilt uppdrag att utreda finansiering av terrorism.

– Nu behövs ökade resurser, fler verktyg, fördjupat internationellt samarbete och skärpt arbete mot terrorfinansiering, säger Kinberg Batra.

Efter talet utvecklade M-ledaren:

– Vi aldrig acceptera att människor radikaliseras och lämnar landet för att strida. Hatet får aldrig vinna. En signal vi har fått när vi börjat tala med berörda myndigheter är att de saknar tillräckliga verktyg och därför vill vi ge dem möjlighet att titta på hur de bättre kan stoppa de.

Ygeman: "Finns redan arbete igång"

Inrikesminister Anders Ygeman (S) säger att dagens förslag från Anna Kinberg Batra låter bra. Men han lyfter fram att det redan finns ett arbete med frågorna på de berörda myndigheterna.

– Det sista den förra regeringen gjorde var att lägga fram en strategi mot penningtvätt och terrorfinansiering. De förslagen som finns där och inte är genomförda jobbar vi med, säger han.

Ygeman menar att frågan har stor vikt.

– Att slå mot finansieringen är ett bra verktyg för att slå mot terrorismen. Att kunna lagöfra terrorism innan det leder till terrorhandlingar.

Just nu arbetar sex arbetsgrupper med att utveckla Moderaternas politik. I gruppen "Trygghet mot brott i hela Sverige", som leds av kriminalpolitiska talespersonen Beatrice Ask (M) ska arbetet med politiken kring terrorbekämpningen fortsätta.

Nästa steg för regeringen är att presentera den nya nationella strategin mot terrorism.

– Vi ska stärka det förebyggande arbetet mot att folk reser och begår terrorhandlindlingar. Vi har dessutom utredningen och att kriminalisera terrorkrigsresor som kommer i juni. Vi ska också göra en genomlysning av polisens och säkerhetspolisens verktyg för att komma åt terrorism, säger Anders Ygeman.

ARTIKELN HANDLAR OM