Åtta av tio oroas av ökad rasism

Åtta av tio svenskar är oroade för ökad främlingsfientlighet.

Knappt hälften oroas av ökad invandring, enligt en ny undersökning.

För första gången har SOM-institutet vid Göteborgs universitet undersökt svenskens oro för främlingsfientlighet, rapporterar Sveriges Radio.

Och resultatet är tydligt: en klar majoritet känner oro inför rasistiska attityder. 78 procent uppger att man känner stor eller mycket stor oro för ökad främlingsfientlighet.

Samtidigt oroas knappt hälften av de tillfrågade, 49 procent, av ökad invandring.

– Jag tycker att det är ganska tydligt att det som svenska befolkningen är bekymrade för är snarare attityderna till flyktingar och invandrare, än bekymrad för flyktingar och invandrarna i sig själva, säger Marie Demker.

Publisert: