”Svensk ekonomi går som på räls”

Publicerad 2015-12-21

Finansminister jämför svensk ekonomi med en nyproducerad Tesla

Svensk ekonomi går starkt framåt i Magdalena Anderssons prognos.

– Den går lika bra som en nyproducerad Tesla, säger finansministern.

Men Moderaterna sågar regeringens arbetspolitik - och varnar för att fler kommer hamna utanför samhället.

Finansminister Magdalena Andersson.

Magdalena Andersson (S) presenterade under måndagen sin prognos över det ekonomiska läget. Sverige har den högsta tillväxttakten i hela Norden och den kommer även i år och nästa år att vara högre än både Tyskland, Storbritannien och USA, sa hon.

– Det är mer drag i ekonomin nu än när vi kom med förra prognoserna, vilket är väldigt glädjande.

Tillväxtprognosen höjs till 3,6 procent för 2015, i den senaste prognosen låg den på 2,8 procent. Samtidigt minskar arbetslösheten. Antalet sysselsatta 2018 blir fem miljoner personer, vilket enligt Magdalena Andersson var den siffra som alliansregeringen gick till val på att man skulle nå 2020.

Flyktingmottagandet en stor kostnad

Även underskotten i de offentliga finanserna kommer att minskar de kommande åren, liksom statsskulden.

– Detta trots det speciella läget med många som söker asyl i Sverige, säger Magdalena Andersson.

Flyktingmottagandet sticker ut som en kraftig kostnadsökning i prognosen. Nästa år kommer kostnaden vara runt 28,2 miljarder mer än vad man kalkylerat för, 2016 35,9 miljarder och 2019 33,9 miljarder.

Trots att Magdalena Andersson övergett "krona för krona"-principen för att finansiera flyktingmottagandet menar hon att utgiftstaket kommer hållas.

Människor måste komma i arbete

Flyktingmottagandet kommer däremot att innebära att arbetslösheten stiger i takt med att asylsökande kommer ut på arbetsmarknaden. Enligt prognosen börjar den stiga omkring 2017, däremot inte till dagens nivå.

– Vi behöver vidta ytterligare åtgärder för att människor ska komma i arbete, inte minst nu när de som har sökt asyl i Sverige kommer ut på arbetsmarknaden om några år.

För att få in fler nyanlända på arbetsmarknaden öppnar Magdalena Andersson för att få fram fler enklare jobb. Hon kan även tänka sig att utvidga rut-bidraget så att det gäller fler tjänster.

– Är det någon som kommer med förslag som kan vara kostnadseffektiva är jag naturligtvis beredd att lyssna. Rut-avdraget är något som har varit mer kostnadseffektivt än andra skattesänkningar som den förra regeringen vidtog.

M: Regeringen står och stampar

Har regeringen övergett jobbmålet, att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020?

– Nej. Däremot visar min prognos att det går väldigt starkt på arbetsmarknaden, men vi kommer behöva vidta ytterligare åtgärder för att få ner arbetslösheten på sikt, det arbetar regeringen väldigt intensivt med.

Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Ulf Kristersson tycker det är positivt att det går bra för svensk ekonomi. Samtidigt sågar han regerings långsiktiga arbete för att få fram fler jobb.

– Regeringen står helt och stampar. Fler hundratusen människor som ännu inte kan svenska ska komma in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Om vi inte lyckas bättre kommer vi bygga upp ett nytt utanförskap, det vore helt förödande, säger han.

Följ ämnen i artikeln