FP-toppen: Ryssland är mer oförutsägbara nu än under kalla kriget

”På vissa områden är det ännu mer illavarslande nu”

Ryssland 12 000 soldater i högsta krigsberedskap – samtidigt som en av världens största flygövningar genomförs i Norrland.

Det är en tydlig markering mot Sverige och de andra länderna som medverkar i övningen, enligt Folkpartiets försvarspolitiske talesperson Allan Widman.

– Ryssland är mer oförutsägbara nu än under kalla kriget, säger han.

Allan Widman (FP).
Allan Widman (FP).

115 stridsflygplan sveper över Norrlands luftrum för att beskydda det påhittade landet ”Middleton”. Samtidigt genomförs en rad attacker mot mål på marken.

Den stora militärövningen ”Arctic challenge”, som genomförs under FN-mandat, syftar till att träna samordning mellan olika länders försvarsmakter.

– Det är full aktivitet och det går väldigt bra. Under eftermiddagen har vi haft 90 flygplan i luften, säger norske brigadgeneralen Jan Ove Rygg, som leder övningen.

– Vårt huvudsakliga mål är att öva luftförsvar i ett sådant stort luftrum som blir tillgängligt för oss när vi kombinerar Norge, Finland och Sverige. Sedan har vi också bjudit in några Nato-nationer för att träna på komplexa operationer.

”Passar på att spana”

Från framförallt Vänsterpartiet har övningen kritiserats för att föra Sverige närmare Nato, och för att öka den militära spänningen runt Östersjön.

Men enligt Jan Ove Rygg är det helt nödvändigt att träna förmågan att samarbeta med andra länder.

– Det som från mitt perspektiv är viktigast är att vi i fredstid får öva operationer med nationer som vi kan komma att samarbeta med i insatser framöver.

Försvarsminister Peter Hultqvist försvarar också ”Arctic challenge”:

– Övningen bidrar till en ökad militär förmåga. Jag tycker det är mycket positivt att intresset för att delta är stort och att många länder deltar.

12 000 ryska soldater

Samma dag som övningen startade så drog Ryssland igång en beredskapsövning i massiv skala. 12 000 soldater och 350 stridsplan deltar i ett stort test av luftstridsförmåga, bland annat.

Allan Widman, Folkpartiets försvarspolitiska talesperson, ser övningen som en tydlig markering mot omvärlden.

– Det är inte ovanligt att länder sätter igång militärövningar samtidigt som andra länder som man vill markera mot. Man vill visa att ”Vi är minsann lika redo som ni är”. Dessutom passar man ofta på att spana och analysera det andra landets förmågor.

Stor makthunger

Rysslands allt mer aggressiva agerande på den internationella arenan oroar Allan Widman.

– Den som tror att Vladimir Putin kommer att nöja sig med det han gjort i östra Ukraina kommer att bli besviken. De kommer att fortsätta kränka andra länder och de kommer att komma med mer eller mindra förtäckta hot. Mitt intryck är att Putin strävar efter att skaffa sig inflytande i ett territorium som innefattar hela gamla Sovjetunionen, säger han.

– Det liknar väldigt mycket hur det gick till under kalla kriget. På vissa området är det till och med mer illavarslande nu. Makten är ännu starkare knuten till presidenten, och det är svårare att förutspå hur Ryssland kommer att agera.

Försvarsminister Peter Hultqvist är inne på samma spår.

– Tyvärr har man visat att man är beredd att använda militär makt för att nå sina politiska syften. Detta gör man i strid mot internationell lag och rätt. Jag kan konstatera att efter annekteringen av Krim har den europeiska säkerhetsordningen allvarligt rubbats, säger han.

Hur påverkar Rysslands agerande Sverige?

– Ryssland upprustar långsiktigt. Deras övningsverksamhet påverkar vårt gränsskydd. Vi använder vår incidentberedskap betydligt mer nu än tidigare. Vi satsar nu på att öka vår militära förmåga och att fördjupa samarbetet med våra partners.

– Den nu aktuella övningen är ett sätt att möta det försämrade säkerhetsläget i närområdet, stärka säkerheten i vår region och höja tröskeln för att militära incidenter ska inträffa, säger Peter Hultqvist.

Publisert: