Medlemskap skulle få Ryssland att se rött

Ett svenskt Nato-medlemskap skulle få Ryssland att se rött, skriver Wolfgang Hansson.

Att öva med Nato är okej.

Att bli fullvärdig medlem av den västliga försvarsalliansen är en helt annan sak.

Särskilt sett med ryska ögon.

Normalt hade flygövningen som drar igång i norra Sverige i dag inte väckt särskilt mycket uppmärksamhet. Sverige har öppet övat ihop med Nato sedan 90-talet.

Men det säkerhetspolitiska läget har förändrats helt sedan Ryssland för ett drygt åt sedan annekterade Krim. Sånt som tidigare ansågs vara ren rutin får nu helt plötsligt en mycket större betydelse i olika aktörers ögon.

Svensk militär säger till och med öppet att ett av skälen till övningen är att man vill skicka "säkerhetspolitiska signaler". På ren svenska innebär det att man vill tala om för Ryssland att vi är beredda att försvara svenskt territorium och att vi inte drar oss för att begära hjälp av Nato om så behövs.

Bakom detta signalbehov ligger Rysslands alltmer aggressiva beteende inte bara i Ukraina utan också längs sina gränser.

Senaste exemplet såg vi i fredags då två ryska bombplan flög i internationellt luftrum längs den svenska kusten ner till södra Öland. Plan som kan bära kärnvapen och som normalt inte brukar flyga i området.

Inte olaglig

Den ryska manövern var inte på något sätt olaglig men betecknas ändå av Sveriges överbefälhavare som "provocerande". Främsta skälet är att ryssarna under många år efter Sovjetunionens kollaps inte ägnade sig åt den här typen av luftpatruller överhuvudtaget.

Självklart är flygövningen Arctic Challenge inte populär hos Vladimir Putin men den är garanterat inget som ger upphov till någon större upprördhet i Moskva.

Då finns det annat som oroar Putin betydligt mer.

Sverige har de senaste åren fördjupat sitt samarbete med Nato. Vi har skrivit på det så kallade värdlandsavtalet som innebär att Nato – inklusive marktrupper – får öva i Sverige efter en svensk inbjudan. Tidigare var man tvungen att nå en uppgörelse i varje enskilt fall.

Natotrupp kan även delta i krig i Sverige om vi ber om det.

Därtill har Sverige fått så kallat guldkort av Nato. Det innebär en särskild status som bara fyra andra icke medlemmar har. Vi kan påverka Natos övningsverksamhet och delta i ett utökat underrättelsesamarbete. Vi kan skräddarsy Sveriges samarbete efter våra behov. Det enda vi inte är garanterad är alliansens kollektiva skydd.

Retar ryssarna

Sverige är så nära Nato det går att komma utan att vara medlem.

Detta oroar och retar ryssarna. Men det är ingenting emot hur Ryssland skulle reagera om Sverige blev fullvärdig medlem av Nato.

Ett svenskt medlemskap skulle ses som en fientlig handling riktad direkt mot Ryssland. I ryska ögon skulle det på ett avgörande sätt förändra den säkerhetspolitiska balansen i Östersjön. Inte minst eftersom det är svårt att se Sverige gå med i Nato utan att Finlands samtidigt gör det. Finland har en lång landgräns direkt mot Ryssland.

Med Sverige och Finland med i Nato skulle det ryska känslan av att vara inringat av den västliga militäralliansen öka ytterligare.

Givetvis är det upp till Sverige och Finland att fatta sina egna suveräna beslut om man vill gå med i Nato eller inte. Men båda länderna måste räknad med kraftiga ryska reaktioner om man går den vägen.

Reaktioner som inte nödvändigtvis inskränker sig till verbala fördömanden eller bombplan över internationellt vatten.