Lagrådet sågar brostängning

Lagrådet tycker att lagändringen om id–kontroller kommit till för snabbt och strider mot asylrätten.

Men regeringen struntar i kritiken.

– Regeringens bedömning har inte ändrats, säger Erik Bromander, statsekreterare hos infrastrukturministern.

Lagrådet underkänner regeringens förslag om id-kontroller på bussar, tåg och färjor och en möjlighet att stänga Öresundsbron i krislägen.

Det var i början av december som regeringen föreslog lagändringen för att hantera de ökade flyktingströmmarna. Redan 21 december ville man att lagen skulle träda i kraft.

Sågar lagförslag

Men förslaget sågas alltså av Lagrådet, som har i uppgift att granska kommande lagförslag.

– Det är för lagrådet tydligt att den nu föreslagna tillfälliga lagstiftningen inte kommer att visa sig ändamålsenlig för att möta redan dagens utmaningar, om man samtidigt vill värna asylrätten, skriver lagrådet bland annat i sitt yttrande enligt TT.

För att införa en så ingripande lagstiftning måste man göra en ordentlig utredning och ta hänsyn till grundläggande rättsstatsprinciper, menar Lagrådet.

”Inte ändrats”

Men regeringen struntar i Lagrådets yttrande. Man kommer att gå vidare med lagförslaget ändå, trots lagrådets kritik, enligt Erik Bromander, statsekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson (S).

– Lagrådet gör en annan bedömning än regering av hur allvarlig den aktuella flyktingsituationen är, därför också av hur brådskande lagstiftningsärendet är. Regeringens bedömning har inte ändrats, säger Erik Bromander till TT.

I SVT:s Aktuellt frågades inrikesminister Anders Ygeman ut. På en fråga gällande Lagrådets kommentar om asylrätten svarade han så här:

– Jag har svårt att riktigt förstå hur lagrådet resonerar i den delen. Den kom ju sent under eftermiddagen här. Vi får sätta oss ner och noggrant analysera deras förslag.

Synpunkter via telefon

Remissinstanser har fått ”extremt kort remisstid” och många av dem fått ge sina synpunkter via telefon.

– Anledningen till att vi har den här skyndsamma hanteringen är ju just den allvarliga flyktingsituationen och därför blir bedömningen av hur allvarlig den är viktig, säger Erik Bromander.

– Det är kort tid men det beror på allvaret i situationen, säger inrikesminister Anders Ygeman i SVT:s Aktuellt.

Vänsterpartiets partiledare, Jonas Sjöstedt, håller med Lagrådet. Han tycker att regeringen ska ta tillbaka lagförslaget efter kritiken.

– Vi har sagt från början att det här forceras igenom, utan ordentlig beredning och utan att lyssna på dem som berörs. Och en sådan här lagstiftning som faktiskt avgör villkoren för asylrätten kan inte hastas igenom på det här sättet, säger han till TT.

Även Centerpartiet är kritisk mot regeringen.

– Det förvånar mig oerhört om det som jag hör stämmer, att regeringen kommer att gå vidare med lagstiftningen, säger Centerns rättspolitiska talesman Johan Hedin till TT.

Läs Lagrådets yttrande här

Publisert: