Nyheter

T-banan har sämre luft än gatutrafiken

NYHETER

Stationernas usla luft kan förkorta ditt liv

Luften i Stockholms tunnelbana kan vara hälsofarlig.

Mängden partiklar som misstänks kunna orsaka en rad sjukdomar ligger skyhögt över EU:s gränsvärde.

Tunnelbanestationerna har upp till 10 gånger mer skadliga partiklar i luften än hårt belastade vägkorsningar i city.

KOLLAR PARTIKLARNA Annika Nilsson på Stockholms miljöförvaltning handlägger en ny undersökning om höga halter av mikropartiklar i luften nere i tunnelbanan. Resultaten hittills är nedslående - gränsvärdena överskrids rejält.
KOLLAR PARTIKLARNA Annika Nilsson på Stockholms miljöförvaltning handlägger en ny undersökning om höga halter av mikropartiklar i luften nere i tunnelbanan. Resultaten hittills är nedslående - gränsvärdena överskrids rejält.

- Studier visar att de kan ha betydligt allvarligare effekter än man tidigare trott, säger Annika Nilsson på miljöförvaltningen.

Mätningen av partiklarna har gjorts på Mariatorgets station.

Sämre luft än i vägkorsningar

Den visar att mängden partiklar i tunnelbanan är tio gånger högre än mitt i en hårt trafikerad vägkorsning i innerstan och 30 gånger högre än luften i mer normala miljöer.

- Det är en förvånansvärt hög koncentration, säger Per Camner, professor i miljömedicin på Karolinska Institutet.

Partiklarna är så små att de tränger ner i luftvägarna och kan orsaka sjukdomar på både lungor och hjärta.

- Partiklar som vi tidigare trodde var helt ofarliga har i försök på råttor orsakat cancer i lungorna, säger Per Camner.

De värden som uppmätts på Mariatorgets tunnelbanestation ligger tio gånger över EU:s kommande gränsvärde. Enligt miljöförvaltningen ger en timme i den miljön ungefär lika mycket inandade partiklar som 20 timmar i Stockholms innerstad.

Partiklarna påverkar hälsan

- Men vi vet alldeles för lite om vad partiklarna i t-banan innehåller eller vilken form de har. De kan både vara farligare eller mindre farliga är partiklar i till exempel bilavgaser, säger Annika Nilsson.

Vad man dock vet är att höga nivåer av partiklar i luften påverkar både hälsa och livslängd på stora populationer. Den genomsnittlige stockholmaren får sitt liv förkortat med cirka två månader på grund av partiklar i luften. Varför är dock mindre säkert. Enligt forskarna beror det också på flera andra omständigheter som till exempel personens hälsa och vanor.

Tågia vill göra om undersökningen

SL, som är ansvarigt för miljön i tunnelbanan, uppger att man ska undersöka saken vidare.

Risto Heinonen, ingenjör på Tågia som sköter det tekniska underhållet, säger också att luften inne i tågen är mycket bättre än ute på plattformarna.

- Vi har satt in nya och effektiva luftfilter i alla tåg. Men för säkerhets skull vill vi göra om miljöförvaltningens undersökning fast inne i tågen, säger han.

Olle Castelius

ANNONS EXTERN LÄNK

SISTA CHANSEN! Skaffa ett nytt HBO Max-konto här och få 50 % rabatt – livet ut!

HBO Max

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter