Uppgifter: Elev slagen med livrem på Lundsberg – polisanmäldes inte

avOskar Forsberg

Skolan: ”En gråzon”

1 av 3 | Foto: Anna Tärnhuvud
Johan von Scheele, vice styrelseordförande Lundsberg.

STORFORS. Lundsbergs privatskola polisanmälde i går misstänkta sexbrott.

Enligt uppgift till Aftonbladet blev en elev nyligen slagen med skärp på samma skola – men då gjordes ingen anmälan.

– Där har vi ju en gråzon, kan man säga. Om ungdomar ryker ihop och bankar på varandra så är det inget som polisanmäls, säger Johan von Scheele, vice styrelseordförande på Lundsberg.

Aftonbladet kunde i går avslöja misstänkta sexbrott på Lundsbergs internatskola. Enligt obekräftade uppgifter handlar det dels om en smygtagen sexfilm, dels om sexövergrepp mot kvinnliga elever.

I ett internt mejl som gått ut på skolan står det att skolledningen polisanmält händelserna. I samma mejl framgår det att ytterligare en elev blivit avstängd för en annan händelse.

Enligt flera uppgiftslämnare handlar den andra avstängningen om våldsanvändning.

Slog yngre elev med livrem

Personer med insyn i internatskolans verksamhet berättar att en äldre elev ska ha slagit en yngre elev med ett läderbälte.

Den yngre pojken blev slagen med livremmen ett flertal gånger, enligt Aftonbladets källor. Efteråt uppges han ha legat ner på golvet och varit mycket rädd.

Händelsen ledde till att den äldre eleven blev hemskickad från skolan, men någon polisanmälan gjordes inte.

– Det var inte sådana omständigheter, sa skolans rektor och vd Johan Harryson i onsdags kväll.

Han meddelade sedan att han inte ville diskutera händelsen vidare.

Nu berättar Lundsbergs vice styrelseordförande Johan von Scheele att han känner till händelsen.

”Påföljdssystem”

Han bekräftar också att eleven som slog med skärpet har skickats hem. Men händelsen har fortfarande inte polisanmälts.

– Är det enskilda elever som överträder de regler vi har på skolan så har vi ett påföljdssystem, som alla andra skolor har, säger han.

Om de misstänkta sexbrotten ledde till en polisanmälan, varför anmäls inte det här då också?

– Misstänker vi att lagen överträds är vi skyldiga att anmäla. Men sedan har vi också den vanliga ordningsbiten på skolan. Ungdomar kan slåss, dricka alkohol eller missbruka droger. Men det är inte alls så att man måste kontakta polisen varje gång.

Men om någon får stryk är väl det ett lagbrott?

– Ja, alltså, där har vi ju en gråzon kan man säga. Om ungdomar ryker ihop och bankar på varandra så är det ingenting som polisanmäls. Men om det bedöms vara ett övervåld, då är det ett lagbrott.

Men det var det inte i det här fallet?

– Nej. Man kan säga att det varit ömsesidiga motsättningar.

– Om du dänger till någon med en skolväska eller ett klädesplagg blir det en bedömningsfråga.

Anmälningsplikt

Maria Rönnberg är jurist på Skolinspektionens rättsenhet. Hon berättar att skolors disciplinära åtgärder, som exempelvis avstängning från undervisningen, inte är att betrakta som en ”påföljd”.

– Nej, det ska inte vara ett straff för eleven som gjort något fel. Syftet är att upprätthålla tryggheten och studieron för övriga elever på skolan. Därför kan man inte tala om en påföljd för den enskilde, säger hon.

Maria Rönnberg vill inte uttala sig om Lundsberg eftersom Skolinspektionen inte utrett de aktuella händelserna.

Hon säger emellertid att skolpersonal har ett ansvar att anmäla kränkande behandling till rektorn, enligt skollagen.

– Anställda i skolverksamhet är även skyldiga att anmäla om ett barn far illa eller riskerar att fara illa till socialtjänsten, och barn är man upp till 18 år.

Polisen: ”Klart att det är misshandel”

Lennart Hynynen arbetar som kommunpolis i Karlstad och har erfarenhet av att arbeta med ärenden i skolmiljö.

– Jag tror att det finns vissa rektorer som försöker dämpa saker och ting så att de inte polisanmäls. Man vill inte skapa dåligt rykte kring skolan, säger han.

Hynynen bedömer att det i fallet med livremmen finns fog för en polisanmälan.

– Det är klart att det är en misshandel, säger han.

Skulle du ha rått skolan att anmäla?

– Ja, det skulle jag ha gjort.

ARTIKELN HANDLAR OM