”Inte välgörenhet bolagen ägnar sig åt”

Därför fick läkemedelsbolagens favoritförening elva miljoner kronor

NYHETER

Läkaren Olov Wiklund kan vara nöjd. Hans förening är läkemedelsbolagens favorit.

Under 2015 fick den elva miljoner kronor från industrin.

– Som det är nu är man ju rätt så beroende av läkemedelsbolagen, säger han.

Foto: Skärmdump eas-society.site-ym.com
Mer än hälften av läkarföreningen EAS inkomster kommer från läkemedelsindustrin

Olov Wiklund är läkare och professor emeritus vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Han är också före detta vice ordförande i EAS, den europeiska föreningen för studier av åderförkalkningssjukdomar, och numera valberedningens ordförande i föreningen.

EAS fick under 2015 elva miljoner kronor från fyra läkemedelsbolag: Amgen, Merck Sharp & Dohme, Pfizer och Sanofi.

Föreningen är lokaliserad till Sverige och pengarna går till EAS verksamhet i hela Europa. Föreningen har några hundra medlemmar i Europa, i Sverige bara ”några tiotal”.

Hur stor del av era inkomster kommer från läkemedelsbolag?

– Minst hälften. Som det är nu är man ju rätt så beroende av läkemedelsbolagen. Vi har rätt stora utbildningsprogram. Dessutom har vi en kongress varje år, där vi också är beroende av de här inkomsterna, säger Olov Wiklund.

Tanken från läkemedelsbolagens sida är att deras mediciner ska få större försäljning?

– Ja, det är klart. Det är ju inte välgörenhet läkemedelsföretagen ägnar sig åt. Det är ju en balansgång, hur mycket man släpper in dem.

Ser du en risk att er verksamhet snedvrids på grund av bidragen?

– Det är klart att det finns en risk. Det gäller att hålla en objektiv vetenskaplig attityd till ämnesområdet.

”Enda landet i Europa utan krav”

Olov Wiklund konstaterar att läkemedelsbolagen är väldigt starka, samtidigt som landstingen inte säger sig ha råd med fortbildning av läkare:

– Vidareutbildningen är ju tyvärr väldigt dåligt finansierad av det allmänna. Det är läkemedelsbolagen som i väldigt stor utsträckning driver vidareutbildning av läkare.

Hur borde det vara?

– Det är fullständigt självklart att landsting och kommuner ska ha vidareutbildningsprogram för läkare. Sverige är nästan det enda landet i Europa som inte har krav på vidareutbildning av läkarna.

Vad innebär det?

– De som inte är intresserade av vidareutbildning skaffar sig inte det, utan kan fortsätta som läkare hela livet utan att överhuvud taget öppna en bok.

Den organisation som fick näst mest bidrag från läkemedelsbolagen under 2015 var Karolinska Universitetssjukhuset (8,1 miljoner kronor). Tredje mest fick Adxto Care AB (4,7 miljoner).

Fotnot: EAS står för European Atherosclerosis Society.


ARTIKELN HANDLAR OM