Avtal tyder på kinesisk polis i Stockholm

Av:  TT

Kina påstås driva ett illegalt poliskontor i Stockholm. Ett fyra år gammalt anställningsavtal för en lokalanställd kinesisk polis tycks bekräfta att så är fallet.

– Vi tar allvarligt på de här uppgifterna, säger utrikesminister Tobias Billström (M).

Enligt en rapport från organisationen Safeguard Defenders, som kartlägger människorättsbrott i Kina, har Kina upprättat över 50 poliskontor i drygt 30 länder.

Kinesiska företrädare har, i den mån de kommenterat uppgifterna, hävdat att verksamheterna har administrativa funktioner. Men enligt Safeguard Defenders ägnar de sig åt övervakning, hot och påtryckningar mot exilkineser.

Ett av de utpekade kontoren finns i Stockholm.

I en artikel på nyhetssajten Nordic Chinese Network nämns etablerandet av ”Qingtian Police Overseas Chinese Station och Stockholm Service Center” i samband med ett julevenemang 2018.

Bland deltagarna finns Kinas dåvarande ambassadör Gui Congyou, som syns på bild i samband med att han håller tal.

Anställde föreståndare

På en annan bild syns ett anställningsbevis för en person som fått en tjänst som ”föreståndare för Servicecentrum Stockholm under Qingtians ”Polisstationer för utlandskineser” (ungefärlig översättning) under en period om tre år”.

Beviset är utfärdat av polisdepartementet i Qingtian, signerat av departementschefen och daterat den 28 september 2018.

Översättningen har gjorts av en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare. TT har inte kunnat verifiera avtalets äkthet.

Enligt Safeguard Defenders rapport har det kinesiska poliskontoret sin adress på ett hotell i västra Stockholm. Hotellets ägare pekas ut som kontorets kontaktperson.

Ovetande hotellpersonal

När TT besöker hotellet reagerar personalen med förvåning. De känner inte till uppgifterna om ett kinesiskt poliskontor i hotellets lokaler. TT har vid upprepade tillfällen sökt ägaren och andra personer med koppling till verksamheten.

Poliskontoren som ingår i rapporten har sedan 2018 upprättats av polismyndigheterna i städerna Fuzhou och Qingtian vid Kinas östkust.

Safeguard Defenders räknar dock med att andra myndigheter har liknande kontor.

Att det är polisen i Qingtian som upprättat ett kontor i Stockholm kan förklaras av att en relativt stor andel av den kinesiska diasporan i Sverige, enligt en rapport från tankesmedjan Frivärld, kommer från Zhejiangprovinsen där staden ligger.

Att utan tillåtelse bedriva polisiär verksamhet på ett annat lands territorium av det slag som beskrivs i rapporten är enligt juridiska experter ett brott mot folkrätten.

Billström reagerar

Utrikesminister Tobias Billström säger till TT att regeringen ser allvarligt på uppgifterna.

– Vi har för avsikt att se till att överlämna frågan från regeringens sida till de rättsvårdande myndigheterna, i synnerhet säkerhetspolisen.

Rapporten om kinesiska poliskontor världen över har vållat stor uppmärksamhet internationellt. Irlands utrikesdepartement har beordrat den kinesiska ambassaden att stänga sitt kontor och i Kanada har polisen meddelat att man startar en utredning.

Kinas ambassad i Stockholm förnekar i ett mejl till TT att kontoren ägnar sig åt polisiär verksamhet.

”De så kallade ”polisstationer” som du hänvisar till är såvitt vi vet i själva verket kinesiska servicecenter. De har aldrig ägnat sig åt några ”polisiära aktiviteter”. Deras uppgift är att bistå med frivillig assistans till kinesiska medborgare utomlands, exempelvis körkortsförnyelser”, skriver ambassaden.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN