Migrationsverket

Migrationsverket: Konfliktnivån i Syrien lägre

avTT

1 av 2 | Foto: Adam Wrafter/SvD/TT
Migrationsverket. Arkivbild.

Konfliktnivån i Syrien har sjunkit, bedömer Migrationsverket. Det kan påverka möjligheten för över tusen asylsökande från Syrien att få uppehållstillstånd.

– Sedan berör det alla de som kommer att söka asyl från Syrien framöver, säger myndighetens rättschef.

I ett nytt rättsligt ställningstagande bedömer Migrationsverket att säkerhetsläget i Syrien fortsatt är allvarligt, men att konfliktnivån har sjunkit i några av landets provinser.

Beslutet kan påverka situationen för vissa nya asylsökande, dels de med så kallade öppna ärenden som ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd, och dels de som i framtiden kommer från Syrien till Sverige för att söka asyl.

– Vi har 1 318 öppna asylärenden just nu från Syrien, och sedan berör det alla de som kommer att söka asyl från Syrien framöver. Vi vet inte hur många det blir, men vi har sett en vikande trend i antalet asylsökande från Syrien sedan 2015, säger Fredrik Beijer, rättschef vid Migrationsverket.

Nya och framtida asylsökande

Den som redan har beviljats asyl i Sverige och har uppehållstillstånd med status som flykting eller alternativt skyddsbehövande kommer däremot inte att påverkas av det nya rättsliga ställningstagandet.

– De som redan fått sin flyktingstatus bekräftad tidigare berörs inte av detta, det är nya asylsökande och framtida asylsökande som berörs.

Det är i vissa provinser i Syrien som konfliktnivån sjunkit, enligt Migrationsverket. Det rör sig bland annat om provinserna Hassakah, Suwayada och Dara'a. För asylsökande från dessa provinser kommer myndigheten att göra individuella bedömningar om vem personen är och hur hotbilden mot personen ser ut, säger Beijer.

Det nya ställningstagandet baseras på den rapport som myndighetens landinformationsavdelning publicerat. Den är i sin tur en sammanställning av en rad rapporter och informationsinhämtning från aktörer som FN och frivilligorganisationer.

– Vi följer alla länder, men framförallt de stora asylländerna, där har vi en landinformationsenhet vars jobb är att bevaka, rapportera och samla in information. Vi på rättsavdelningen följer utvecklingen och med jämna mellanrum måste vi uppdatera våra egna riktlinjer.

"Helt annan nivå"

Fram tills nu har asylsökande syrier beviljats asyl i Sverige oavsett var i Syrien de kommer ifrån, då situationen i hela landet inneburit att i princip alla asylsökande bedömts ha ett skyddsbehov, enligt Beijer.

– Nu har vi sett över ganska lång tid att de allmänna dödstalen i Syrien minskat. Vi har en helt annan nivå i dag än vi hade 2013.

– När man går från en så allvarlig situation och ska säga att nu har det blivit lite bättre ska man vara väldigt försiktig. Därför har vi väntat och sett under lång tid om utvecklingen håller i sig, och nu vågar vi säga när vi tittar på alla källor att vi tror att utvecklingen kommer att hålla i sig, fortsätter han.

Men situationen i Syrien är fortfarande allvarlig, understryker Fredrik Beijer.

– Det kommer att bli ganska komplexa bedömningar, men vi är också väl medvetna om att det återstår många problem i Syrien. Det finns stora risker för många grupper.

– Rimligtvis kommer det finnas asylskäl i ganska många av de ärenden vi har framför oss, fortsätter Beijer.

ARTIKELN HANDLAR OM