Universitet vill stänga av våldtäktsdömd läkarstudent

Publicerad 2019-08-24

Lunds universitet undersöker om det är möjligt att stänga av en läkarstudent som är dömd för våldtäkt.

En läkarstudent som dömts för våldtäkt kan stängas av från Lunds universitet.

Tills vidare stoppas studenten från att göra praktik inom kvinnosjukvården och barnmedicin, skriver Sydsvenskan.

Tingsrättens dom mot läkarstudenten har överklagats till hovrätten, men universitetet har ändå inlett en process för att se om läkarstudenten kan stängas av från utbildningen.

– Vi har ett extra ansvar på läkarprogrammet eftersom våra studenter kommer i kontakt med patienter, säger Maria Björkqvist, utbildningsansvarig på medicinska fakulteten i Lund.

Sydsvenskan skriver att läkarstudenten är i slutet på sin utbildning, vilket innebär långa praktikperioder på sjukhus. Men kvinnosjukvården, barnmedicin och psykiatri på Sus och Helsingborgs lasarett säger nej till att ge studenten praktik på sina respektive kliniker.

Samtidigt prövar högskolans avskiljandenämnd om skolan kan tvinga en student att avsluta sin utbildning. Om det inte går kan vägen till en läkarlegitimation för studenten ändå var stängd, i det fall hovrätten inte ändrar tingsrättens dom, eftersom studenten i så fall inte får genomföra den utbildningsdel på sjukhuset som krävs för att få läkarlegitimation.

Kontaktade unga flickor

Det senaste året har två andra fall, på andra orter i landet, debatterats. Ett av dem gäller en läkarstudent som via sociala medier kontaktade unga flickor han mött som patienter under sin praktik. Den studenten fick fortsätta sin utbildning – trots att 800 läkare och läkarstudenter skrev under ett protestbrev till universitetets rektor.

En annan läkarstudent som ska ha skrämt kvinnliga medstudenter genom att skicka obehagliga mejl till dem, fick först fortsätta sin utbildning, enligt ett beslut av avskiljandenämnden, men i det fallet ändrade kammarrätten i Stockholm beslutet.

ANNONS

LÄS VIDARE