Gottsunda centrum ska säljas med hjälp av tävling

Av: Magnus Jansson Klarin

Publicerad:
Nu ska Gottsunda centrum säljas.
Foto: Anders Tukler
Nu ska Gottsunda centrum säljas.

Försäljningen av Gottsunda centrum stoppades tillfälligt när coronapandemin slog till med full kraft tidigare under våren.

Men nu väljer Uppsala kommun åter att dra igång processen där externa aktörer bjuds in till en idékoncepttävling.

Uppsala kommun har tagit fram ett tävlingsprogram för att de intresserade aktörerna ska kunna ange ett prisanbud och beskriva sitt förslag för hur Gottsunda centrum och dess närområde ska kunna utvecklas vidare.

– På fastighetsmarknaden finns idag ett stort intresse av samhällsfastigheter liknande denna multifunktionsfastighet med stor andel offentlig service och livsmedelsbutiker samt en mindre andel övriga kommersiella verksamheter. Det är en stark trend och försäljningsobjekt som Gottsunda centrum förväntas vara fortsatt attraktiva, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Så går processen till

Tävlingen pågår mellan 12 augusti och 14 oktober, därefter utvärderas anbuden. De tävlingsförslag med prisanbud som anses ligga på en marknadsmässig nivå går vidare för ytterligare en utvärdering

Det slutliga valet av köpare görs genom en sammanvägd bedömning av pris och kvalitet, och kommunens förhoppning är att efter utvärderingen kunna inleda en förhandling någon gång i början av nästa år.

– Vi vill hitta en aktör, eller en sammanslutning av aktörer, som tillsammans med kommunen, andra hyresgäster och fastighetsägare, näringsliv, boende och verksamma i området skapar långsiktighet och social hållbarhet i utvecklingen, säger Erik Pelling.

Publicerad:

LÄS VIDARE