Stefan Löfven i stor intervju: ”Svenska coronastrategin rätt”

Så ser han på asylinvandringen, samarbetet med Miljöpartiet och sin egen semester

HARPSUND. Trots att pandemin skördat tusentals liv tvekar inte statsminister Stefan Löfven.

Sveriges strategi för att hantera coronasmittan är helt rätt.

– Men det är klart, över 5 000 människor som har avlidit…jag önskar att det aldrig hade behövt ske, säger han i en stor intervju med Aftonbladet.

Vi träffar Stefan Löfven (S) på Harpsund i Södermanland.

Han har precis haft besök av Spaniens premiärminister Pedro Sanchez och som varit här för att diskutera det som ska avhandlas på EU-toppmötet i helgen: Det stora stödpaketet på 750 miljarder euro.

Den svenska, ”snåla” inställningen är att detta ska genomföras som lån – inte bidrag.

Samtidigt finns en mängd andra brännande frågor som gäller migrationspolitiken, utbyggnaden av Preemraff i Lysekil, samarbetet med Miljöpartiet, de höga dödstalen i coronapandemins spår och hur det ska bli med ekonomin.

Nu svarar han på några av dem.

Stefan Löfven i stor intervju med Aftonbladet.
Stefan Löfven i stor intervju med Aftonbladet.

”Det blir inga volymmål för asyslökande”

Behövs det volymmål i migrationspolitiken och i så fall varför?

– Nej, vi har sagt nej till volymmål, det har vi varit väldigt tydliga med, därför vi står upp för rätten att söka asyl. För sätter man volymmål, X antal människor och så kommer en till, då får hon, han inte söka asyl. Då bryter man mot internationella konventioner. Dessutom bryter man mot en moralisk princip. Så det är inte aktuellt.

Socialdemokraternas ledamot i migrationskommittén har nyligen sagt att 2-3 procent av alla som kommer till EU kan Sverige ta emot.

– Vi tycker att det är rimligt att alla länder gör sitt, det har vi drivit länge. Inte minst sedan 2015. Några länder gjorde ju ingenting då och några tog ett oproportionerligt stort ansvar. Och det kan inte vi fortsätta att göra. Det var därför vi bröt, vi förändrade ju politiken årsskiftet 2015/16. Och nu har vi ju betydligt mer i det häradet så att säga. Att vi tar vår del av dom som kommer till EU. Men det är inte detsamma som att säga X antal, nu sätter vi en exakt siffra och thats it.

”Du kan inte stifta en lag som gör det omöjligt att söka asyl”, säger Stefan Löfven (S).
”Du kan inte stifta en lag som gör det omöjligt att söka asyl”, säger Stefan Löfven (S).

”Sverige ska göra sin del i asylmottagandet”

Rörligt volymmål är inte aktuellt heller?

– Nej, du kan inte stifta en lag som gör att det blir omöjligt att söka asyl, att du inte ens har rätten att få din sak prövad. Nu får vi se vad kommittén kommer fram till, vad deras betänkande blir. Men vi har varit väldigt tydliga, volymmål är inte aktuellt.

Vilka nivåer på asylinvandring ser du framför dig?

– Vi tycker det är rimligt att vi gör vår del. Bara vi sedan får en lagstiftning i EU, som täcker hela EU, där alla gör sin del, då ska Sverige göra sin del.

Vad ska man göra med de länder som inte gör sin del?

– Ja, det är det vi får se, EU-kommissionen ska ju lägga ett förslag i höst om hur solidariteten ska konkret manifesteras. Så jag vill nog avvakta det. Men alla måste på något sätt bidra i det här för det är en gemensam sak för EU.

”Vi måste ner med utsläppen”

Vad är din inställning till utbyggnaden av Preemraff och Arlanda?

– Vad gäller Preem så har vi ju fått det på regeringens bord. Den rättsliga prövningen är ju slutförd. Vi ska bereda det noggrant naturligtvis och när vi är klara med det så återkommer vi med besked. Och då föregår jag inte det.

Du menar att det går att komma fram till ett beslut som både tar hänsyn till tillväxt och till miljön?

– Det är ju den typen av prövning vi ska göra.

Och Arlanda?

– Vi ska ha en fungerande flygtrafik i Sverige. Sedan tycker jag att man måste se Arlanda tillsammans med annat. Hur är flygtrafiken i Stockholmsregionen? Hur bör Bromma och Arlanda ses tillsammans? Vi måste titta på miljöaspekterna, för där finns ingenting att tveka på – vi måste ner med utsläppen också i flygtransporterna. Även där måste man lägga ihop de olika parametrarna, hur man kan se till att flygen kan bli renare.

– Vi ska ha fungerande flyg naturligtvis, både för gods och personer, transporterna måste fungera. Sedan, exakt vad det kräver för kapacitet i framtiden? Nu efter corona kan vi ju fundera på: Händer det något i resemönstret på sikt? Jag vet inte. Samtidigt som vi har en forskning. Vi har elektriska flygplan, inte de största men kanske på medeldistans och vissa andra typer kan flyga på el och då är det ju en annan sak.

Stefan Löfven menar att grundkonceptet med S och MP är bra.
Stefan Löfven menar att grundkonceptet med S och MP är bra.

”S och MP har mycket bra grundkoncept”

Hur ska det här gå till egentligen? Miljöpartiet har ju varit tydliga med att de inte vill se någon utbyggnad vare sig av Preemraff eller Arlanda.

– Det är därför vi ska ha den typen av diskussioner för att se vad vi har för slutgiltigt svar på detta.

Eller kommer ni köra över miljöpartiet?

– Nej, men återigen: Preem, det ärendet ligger på vårt bord, vi ska gå igenom det, vad finns det för olika faktorer att ta hänsyn till? Vi måste göra en riktigt saklig, grundlig prövning. Det ska båda regeringspartierna göra.

Hur länge får vi vänta tills vi har ett hum om hur det blir?

– Jag har ingen tidsplan, jag önskar man att man kunde ha det men man vet inte under processens gång vad som dyker upp, vad som behöver utredas mer och så vidare. Men vi ska naturligtvis göra det så skyndsamt som möjligt.

Vi har rapporterat om att Miljöpartiet övervägt att lämna regeringssamarbetet, de har diskuterat den frågan. Hur ser du på det? Vad skulle det få för konsekvenser?

– Jag har ingen anledning att spekulera i det överhuvudtaget. Vi har suttit i regering i snart sex år tillsammans. Jag tror det är många som har spekulerat både till och från under den resans gång. Men vi har ett mycket bra, tycker jag, grundkoncept för vår politik. Vi vill båda se ett samhällsbygge men också nödvändigheten av att göra det klimatsmart.

”Styrkebesked för svensk välfärd”

Hittills har vi drygt 5 500 döda i corona-smittan. Är inte det ett underbetyg för välfärdslandet Sverige och den strategi vi har valt?

– Nej! Du kan inte säga att hela välfärden inte fungerar. I en del av äldreomsorgen, uppenbarligen, där är det problem. Vi har ju avvaktat IVO-genomgången här, de har ju synat 1700 äldreboenden. Och vad jag förstår så går de vidare och tittar djupare på 90. Och 90 av 1700 det är någonstans 5-6 procent.

– Jag tycker ändå det är uppenbart att äldreomsorgen behöver stärkas rejält. Jag har tidigare jämfört med barnomsorgen, som tidigare inte var lika professionell som den är nu, när man ser till att utbilda, har fler förskollärare, rätt utbildning för alla kategorier inom barnomsorgen för att trycka upp nivån helt enkelt. Och det är uppenbart, att vi behöver göra något liknande med äldreomsorgen.

Harpsund.
Harpsund.

– Förra mandatperioden jobbade vi ju med att tillföra resurser för att man skulle kunna öka på bemanningen. Det är ungefär 5000 årsarbeten per år som tillförs, resurser till äldreomsorgen, för de behöver fler kollegor, en bättre utbildning. Nu skyddar vi också underskötersketiteln och trycker upp nivån.

– Du kan vända på det och säga: Tänk att vi faktiskt i sjukvården, med enorma ansträngningar, kompetens, omställningsförmåga, lyckades mer än fördubbla antalet intensivvårdsplatser! Det tycker jag är ett faktum att uppmärksamma. Vi har alltid haft en överkapacitet på ungefär 30 procent under hela krisen. Det är ett styrkebesked för svensk välfärd! Men den här delen i äldreomsorgen, den måste rättas till.

”Höga dödstal men corona-strategin är rätt”

Har du aldrig haft någon gnagande känsla av att du och regeringen hade kunnat göra mer?

– Vi sa på ett tidigt skede: vi har en samhällsfarlig sjukdom här. Det är den politiska signalen ut till myndigheter: Nu finns det extraordinära möjligheter för smittskyddsläkare och andra att vidta åtgärder. Och vi sa tidigt till kommuner och regioner: Vi tar varenda kostnad! Alla extrakostnader. Tänk inte på kostnader. Gör det som behöver göras! Vi har skjutit till rejält med pengar till sjukvården.

Den svenska coronastrategin är rätt trots dödstalen, säger Löfven.
Den svenska coronastrategin är rätt trots dödstalen, säger Löfven.

– Vi har utgått ifrån vår strategi som har varit att se till att försöka begränsa smittan så mycket som möjligt. Här gäller det att skydda liv, skydda hälsa. Det gäller att skydda även andra samhällsviktiga verksamheter. Försöka dämpa konsekvenser för löntagare och företag. Och fatta rätt beslut vid rätt tillfälle.

– Och den strategin är rätt, jag är helt övertygad om det. Vi behöver även här låta kommissionen som vi tillsätter, också se om det var någon skillnad i utbrottets kraft om vi jämför Sverige och andra nordiska länder. Och varför ser det så olika ut mellan Belgien och Tyskland, som ligger när varann? Varför ser det så olika ut mellan Spanien och Portugal?

– Nu ser vi också att det går tydligt neråt. Vi ökar testningen. Antalet svårt sjuka som behöver intensivvård går ner, antalet omkomna går ner. Men det är klart, över 5000 människor som har avlidit…jag önskar att det aldrig hade behövt ske.

”Offentliga investeringar ger jobb”

Hur föreställer du dig att pandemin ser ut i höst?

– Jag hoppas att vi nu under sommaren kan sköta det här på ett bra sätt, möjligheten att resa i landet. Att man håller avståndet ändå. Att man inte går ut om man har symtom och så vidare. Då har vi möjlighet att fortsätta minska smittspridningen. Men ingen kan ju garantera något, det kan ju komma en andra våg också.

– Nu ser vi att det ökar i andra länder, på andra kontinenter också. Och hur det där kommer utspela sig i höst, det vet vi inte. Det är därför vi säger, kanske det viktigaste budskapet: Håll i, håll ut. Och räkna med att de här kommer ta tid innan vi är tillbaka i en normal situation.

Hur bedömer du att det blir med arbetslösheten och den svenska ekonomin?

– Vi får ju en rejäl dipp i BNP, tillväxten, i år. Bedömningen så här långt är att vi kommer att hämta tillbaka en del nästa år och likaså 2022. Förutsatt att vi inte får en ny kraftig andra våg.

– Så vi kommer ha en högre arbetslöshet naturligtvis än när vi gick in i det här. När vi har kommit över den värsta akuta fasen, så har vi också planer för hur vi ska kickstarta ekonomin så snabbt som möjligt. Där är sysselsättningen en huvudfråga.

– Vad gör vi för att skapa sysselsättning och få så stark positiv kraft som möjligt så tidigt som möjligt? Där är Konjunkturinstitutet väldigt tydligt, det är offentlig konsumtion, det är offentliga investeringar. Det är det som ger jobb, det är det som ger tillväxt. Inte skattesänkningar.

”Kommer läsa böcker i sommar”

Har du och Ulla hunnit njuta någonting av sommaren än?

– Ja, lite, men det är ganska mycket telefonsamtal och jobb däremellan också. Vi har hunnit vara uppe i vårt kära Sörvåge utanför Örnsköldsvik också.

Vad har ni gjort där, några loppisbesök eller bad?

– Inga loppisbesök, inga bad. Däremot promenader, läsa böcker, romaner passar man på nu, det blir mycket PM och rapporter i vanliga fall. Men läsa böcker älskar vi båda två.

Och hur kommer ni två tillbringa semestern framöver?

– Nu har jag några dagar framöver med europeiska rådet, så det blir avbrott i semestern. Men när det är klart hoppas jag kunna åka tillbaka upp igen och fortsätta umgås, vi två, med familj vänner - på rätt sätt under coronatider. Och fortsätta läsa en och annan bok, hoppas jag.

Stefan Löfven umgås helst med Ulla under semestern.
Stefan Löfven umgås helst med Ulla under semestern.

Vad gör du allra helst när du är ledig?

– Då umgås jag naturligtvis helst med Ulla, gärna promenader, jag tycker om det, ute i naturen. Jag tycker också om at sitta och titta på den, som jag tycker, fantastiska utsikt som vi har från vårt hus ut mot en havsvik. Det gillar jag, så att finnas till är bra.

Vad tycker du om alla svenskar åker på chartersemester nu?

– Man ska tänka sig för. Det finns ju den möjligheten nu, vi har gjort förändring i avrådan. Men alla ska tänka sig för. Det kan hända saker i det land man åker till. Nya bestämmelser som innebär problem för en när man väl är på plats. Att vi har tagit bort avrådan är inte detsamma som att man måste åka. Man kan göra det, men det är ett ansvar också.

PODD Coronafrågorna som vi saknar bra svar på

Vi pratar med Aftonbladets reporter Nivette Dawod om vilka frågor vi ännu inte fått svar på när det gäller coronapandemin.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publisert:

LÄS VIDARE