Region Stockholms beslut: Slutar provta vårdpersonal

Coronatesterna är numera vigda åt vården.

Men i Region Stockholm har inte resurser att provta vårdpersonal, visar ett dokument som Aftonbladet tagit del av.

– Jag har hört att de har svårt att få ihop det, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

I förra veckan gick Folkhälsomyndigheten ut med sin nya provtagningsstrategi. En person som tror sig vara sjuk i covid-19 blir inte testad om allmäntillståndet är gott och personen inte har ett behov av sjukvård.

De som ska coronatestas är istället patienter som vårdas på sjukhus med akut infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom utan känd orsak – samt personal i sjukvård och äldreomsorg.

En ambulanssjukvårdare visar ett provtagningskit. OBS: arkivbild.
En ambulanssjukvårdare visar ett provtagningskit. OBS: arkivbild.

Ur beslutet: Saknas resurser

Men Stockholm, landets största och mest coronadrabbade region, nedprioriterar att provta sjukvårdspersonal.

Aftonbladet har tagit del av regionens verkställighetsbeslut, som fattades i onsdags. Där står det:

”För närvarande finns inte resurser för att provta personal. Med anledning av det så är rekommendationen även fortsättningsvis att provtagning i första hand endast ska ske av patienter i behov av sjukhusvård”.

Provtagning av personal ska enbart ske om det är möjligt utifrån tillgängliga resurser, står det vidare.

Enligt Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, togs beslutet för att snabba på patienternas provsvar.

– Eftersom man ska agera på samma sätt om man har influensa, förkylning eller covid-19 blir vinsten med provtagning relativt liten. Vi vill spara den provtagningskapacitet som vi har och snabba på svaren på de patienter som kommer in som vi misstänker kan ha covid-19, säger Eriksson.

Coronaviruset.
Coronaviruset.

”Påverkar bemanningen”

Att säkra att vårdpersonalen inte bär på coronaviruset när de arbetar går att säkra utan provtagning, menar hälso- och sjukvårdsdirektören.

– Om personalen går hem så fort de får symtom, oavsett om det är covid-19, influensa eller förkylning , så säkerställer vi att de inte smittar eftersom covid-19 smittar vid symtom.

I beslutet står det att ”frånvaro på grund av misstänkt covid-19-infektion på ett betydande sätt påverkar bemanningssituationen inom vården”.

Men enligt Eriksson har beslutet om att sluta provta vårdpersonalen inte tagits för att minska risken för nedskärningar i personalstyrkan.

– Nej, det är folkhälsoskäl och smittskyddsskäl som är helt avgörande här. Äldre och personer med underliggande sjukdomar är de vi måste värna om nu, så mycket vi bara kan. Det är extra känsligt nu när covid-19 härjar.

Anders Tegnell: Viktigt att testa

Statsepidemiolog Anders Tegnell känner inte till att någon annan region agerar som i Stockholm.

– Signalerna vi får från andra regioner är att man provtar. Västra Götaland har till exempel satt upp en särskild verksamhet just för att testa personal, säger Anders Tegnell.

– Stockholm får också in väldigt många fler sjuka personer än man får i andra delar av landet. Men varför de inte har fler resurser kan inte jag uttala mig om, fortsätter Tegnell.

Det finns två viktiga skäl att provta vårdpersonal, säger statsepidemiologen. Dels för att skydda patienter, och dels för att kunna hålla mer personal i vården, i de fall man testas negativt för covid-19.

– Jag tror att Stockholm är helt eniga med oss att det är väldigt bra att testa vårdpersonal. Samtidigt gör de en helt riktig prioritering. Om man ska välja mellan personer som kommer in i vården och sjukvårdspersonal så måste man först testa de som kommer in i vården, säger Anders Tegnell.

PODD Corona - därför skiljer sig ländernas agerande

I dagens Aftonbladet Daily reder vi ut huruvida länder agerar olika - och i så fall varför. Gäst är Emma Frans.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen


PODD Corona - därför har Iran drabbat så hårt av virusutbrottet

I dagens Aftonbladet Daily pratar vi om hur det kommer sig att Iran drabbats så hårt av coronaviruset. Gäst är Rouzbeh Parsi, programchef på Utrikespolitiska institutet.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen

Publisert:

LÄS VIDARE