Region Uppsala inför omedelbart besöksförbud

Region Uppsala stoppar alla besök på samtliga sjukhus i Uppsala län.
Region Uppsala stoppar alla besök på samtliga sjukhus i Uppsala län.

Region Uppsala inför besöksförbud på samtliga vårdavdelningar på länets sjukhus med omedelbar verkan.

– Har man närstående eller familjemedlemmar som är inlagda för vård innebär det här att man inte kan besöka dem i nuläget, säger Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens höjning av risknivån för samhällsspridning i Sverige till mycket hög väljer nu Region Uppsala att införa ett omedelbart besöksförbud.

Stopp för besök på Akademiska sjukhuset.
Stopp för besök på Akademiska sjukhuset.

Här gäller besöksförbudet

Beslutet omfattar avdelningar vid Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och närvårdsavdelningar med inneliggande patienter.

– Har man närstående eller familjemedlemmar som är inlagda för vård innebär det här att man inte kan besöka dem i nuläget, detta av hänsyn både till våra patienter och våra medarbetare. Vi måste skydda våra patienter och vidta alla åtgärder vi kan för att förhindra att vi får in smittan i vår verksamhet, säger Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Uppsala.

Undantag för barn som vårdas på sjukhus

Region Uppsalas beslutet gäller tills vidare. Undantag kan göras för närstående till kritiskt sjuka patienter om besökare inte har luftvägssymtom. I sådana fall ska man rådgöra med respektive avdelning.

Besöksförbudet gäller inte föräldrar till barn som vårdas på sjukhus.

Publisert:

LÄS VIDARE