Kritiken mot äldrevården: ”De äldre medicineras till döds”

Under den pågående coronapandemin dör mängder av personer på Sveriges äldreboenden – helt i onödan.

Det menar seniorprofessorn Yngve Gustafson, som anser att många felmedicineras på värsta tänkbara sätt.

– De medicineras till döds, säger han till Aftonbladet.

Det största problemet med Sveriges väg att bekämpa coronaviruset är att många har insjuknat och dött av covid-19 på landets äldreboenden. Siffror som presenterats visar att 9 av 10 som dött av coronaviruset i Sverige har varit över 70 år. Och hälften av dessa har bott på äldreboenden.

Yngve Gustafson, seniorprofessor i geriatrik på Umeå universitet som forskat om äldrevård i flera decennier, har tidigare slagit larm om att coronasmittan snabbt kan få spridning inom äldrevården.

Enligt honom hade många dödsfall kunnat undvikas, om man hade låtit de äldre få riktig vård och tillåtits att komma till sjukhus. Men i stället har de fått stanna kvar på boendet och getts morfin. En medicinering som, enligt Gustafson, är den sämsta tänkbara.

– Ger man de här personerna morfin dör de väldigt snabbt. Med hundra procents säkerhet är de dödsdömda när de medicineras så här, säger han och fortsätter:

– I många, många fall har läkare inte gjort en korrekt bedömning av vad symtomen beror på. Man tar för givet att de har fått covid-19, men det behöver inte ha varit så. Det är fruktansvärt att det i så många fall ordineras en behandling som leder till döden. 

Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet.
Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet.

Socialstyrelsen har dålig kunskap

Han riktar även kritik mot Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten och menar att myndigheterna inte har kunskap om varför så många personen riskerar att dö på äldreboenden. Enligt honom har myndigheterna varit ”fullständigt aningslösa” när det kommer till att försöka minska smittspridningen av covid-19 på äldreboenden. Det har inte funnits tillräckliga hygienrutiner och grundläggande kunskaper som krävs för att hålla smittan borta. När en smitta tar sig in på ett boende får det fatala konsekvenser, eftersom så många äldre är svaga.

– Anledningen till att så många dör på äldreboenden är att ungefär 30 000 av de som bor där har så allvarlig näringsbrist och undernäring att de inte kan bilda antikroppar. Får de ett virus så dör de. Jag bearbetar en databas med 47 000 personer på äldreboenden i Sverige. Jag har svart på vitt att hälften lever efter två år, många lever efter fem år, säger han.

Kritiken tillbakavisas av Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, som när P1-morgon tog upp ämnet under fredagen förklarade att de har en bra bild av hur äldrevården fungerar.

– Vi gör analyser över äldrevården, och den övergripande bilden är att äldrevården fungerar bra på de flesta håll i Sverige. Man är gammal och skör när man bor på äldreboende. Men vi ser att antalet som avlider hittills i år är jämförbart med antalet som varje år dör i en influensaepidemi på äldreboenden, säger han i P1-morgon.

Uttalandet gör Yngve Gustafson upprörd, som anser att sanningen är en helt annan.

– Man har odlat fram en myt att det inte lönar sig att skicka de äldre till sjukhus, eftersom de ska dö snart. Det stämmer inte.

Publisert:

LÄS VIDARE