Coronapandemin

Förbudet kring sammankomster – detta gäller

Av: 

TT

Rikspolischef Anders Thornberg, Inrikesminister Mikael Damberg, och statsminister Stefan Löfven under pressträffen där de berättade om den nya förordningen.
Rikspolischef Anders Thornberg, Inrikesminister Mikael Damberg, och statsminister Stefan Löfven under pressträffen där de berättade om den nya förordningen.

NYHETER

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att sammankomster med över 50 deltagare förbjuds tills vidare, för att minsta smittspridningen av coronaviruset. Men gäller det för privata fester, föreläsningar eller idrottstävlingar?

Det här innebär den nya förordningen, som träder i kraft i dag.

Vilka sammankomster gäller begränsningarna för?

Förbudet gäller formellt för de tillställningar som man behöver söka tillstånd för hos polisen – allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som riktar sig till allmänheten. Dessa omfattas av ordningslagen. Tillstånd kommer alltså inte att beviljas för evenemang med ett högre deltagarantal än 50 personer. De evenemang som redan fått tillstånd får anordnas, men inte med fler än 50 deltagare.

Till offentliga tillställningar hör tävlingar, däribland sport och idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och mässor.

Allmänna sammankomster innebär demonstrationer, föreläsningar eller föredrag, religiösa sammankomster så som gudstjänster, bio, teaterföreställningar, konserter och andra samlingar där mötesfriheten utövas.

Vilka omfattas inte av begränsningarna?

Privata tillställningar, så som fester, företagsevenemang eller begravningar – tillställningar som inte riktas till allmänheten – omfattas inte av förordningen formellt.

Till den här kategorin hör gym, simhallar, bibliotek, restauranger, skolor, allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Däremot avser Folkhälsomyndigheten utforma riktlinjer även för dessa typer evenemang, för att minska smittspridningen. Målet är att det begränsade deltagarantalet ska bli en norm som även omfattar arrangemangen som inte omfattas av förbundet (de ovanstående), men exakt hur detta ser ut kommer att bedömas utifrån de enskilda fallen. Faktorer som påverkar är bland annat storlek på lokal och hur tätt ihop personerna vistas.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten uppmanar, fram till dess att riktlinjerna tagits fram, till ett eget ansvar vad gäller både privatpersoner och företag. Alla bör göra en egen riskbedömning, anser de.

Varför sänktes det tillåtna deltagarantalet från 500 till 50?

När regeringen beslutade att förbjuda sammankomster med över 500 deltagare var det på grund av ett så stort evenemang antogs locka människor från många olika platser, och därför sågs de som en risk för att sprida smittan till olika delar av landet.

Nu när man konstaterat att det finns en allmän smittspridning, är målet att minimera den, och därför bedömer Folkhälsomyndigheten att maximalt 50 personer bör mötas samtidigt. De allmänna råden och god hygien, social distansering och att hålla avstånd gäller dock fortfarande.

Då skolklasser, idrottslag och arbetsplatser ofta innebär möten om färre än 50 personer lades gränsen där, för att kunna fortsätta med nödvändig verksamhet.

Hur kan man straffas?

Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa sammankomster som strider mot förbudet, så länge det är en offentlig tillställning eller allmän sammankomst. Anordnare kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

De har dock inte i nuläget rätt att på grund av den nya förordningen utrymma en fullsatt buss eller arrestera en gymägare som råkat släppa in 51 personer i lokalen, då dessa inte anses vara offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster (de kan göra det av andra skäl dock).

Men polis, regering och Folkhälsomyndigheten uppmanar till ett stort ansvarstagande hos privatpersoner och företag för att smittan ska kunna undvikas i så hög grad som möjligt. Tanken är att förordningen även ska bli en norm för de evenemang som inte – i alla fall enligt lagen – omfattas av förbudet.

ANNONS

20% Rabatt på solskydd & solkräm för alla hudtyper och behov! - Lloyds Apotek

Extern länk från LloydsApotek

Beställ här

Publisert:

LÄS VIDARE

Hela Storbritanniens corona-ledning i hemkarantän

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronapandemin

Folkhälsomyndigheten

Coronaviruset

Hygien

Simhallar

Bibliotek