Stockholm

Sverige riskerar EU-böter för föroreningar

Av: 

TT

Årligen beräknas 7 600 personer dö i förtid till följd av bristande luftkvalitet som är ett samhällsproblem som kostar samhället 56 miljarder kronor varje år.
Årligen beräknas 7 600 personer dö i förtid till följd av bristande luftkvalitet som är ett samhällsproblem som kostar samhället 56 miljarder kronor varje år.

NYHETER

Naturvårdsverkets senaste statistik visar att gränsvärdena för kvävedioxid och partiklar i luften överskrids på flera håll i Sverige. De höga nivåerna gör att Sverige riskerar att fällas i EU-domstolen.

Naturvårdsverkets nya statistik över luftkvalitet lyfter fram tre kommuner med landets högsta nivåer av hälsofarliga partiklar i luften: Sundsvall, Södertälje och Visby. Samtliga kommuner har nu åtgärdsprogram för att få bukt med problemet, bland annat med dammbindning vid slitage av vägbeläggning och på så vis minska partikelhalten i luften.

När det gäller kvävedioxid utmärker sig storstäder som Göteborg, Sollentuna, Skellefteå, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örnsköldsvik, där gränsvärdet överskreds i mer än tio dygn under förra året. Naturvårdsverket har färdigställt en handbok som kommuner kan använda sig av som ram i strävan efter förbättrad luftkvalitet.

– Det pågår ett omfattande arbete i Sverige för att förbättra luftkvaliteten. Trots detta har vi fortfarande för höga halter i delar av landet. Vi arbetar nu med ett regeringsuppdrag kring åtgärdsprogram för utomhusluft och hoppas kunna ge en rad olika förslag på hur arbete med åtgärdsprogram i Sverige kan förstärkas i framtiden, säger Matthew Ross-Jones, handläggare vid Luftenheten på Naturvårdsverket, till TT.

56 miljarder – per år

Enligt Naturvårdsverket har luftkvaliteten i delar av Sverige förbättrats. Utsläppen av små partiklar i luften uppges ha halverats sedan 1990-talet, främst till följd av minskade industriutsläpp. Halterna beräknas ändå förbli så pass höga att människors hälsa på flera håll kan vara i fara. Årligen beräknas 7 600 personer dö i förtid till följd av bristande luftkvalitet som är ett samhällsproblem som kostar samhället 56 miljarder kronor varje år.

– I jämförelse med många andra länder är Sveriges problem med luftkvaliteten begränsade, säger Matthew Ross-Jones.

Pågående process

2011 stämdes Sverige av EU för överskridanden av gränsvärdet för partiklar i storleksklassen PM10 i luften, men ingen vite fastställdes.

– EU-kommissionen drog i stället igång en ny rättslig process mot Sverige och skickade under 2015 ett så kallat "motiverat yttrande", vilket är sista steget inför att skickas till EU-domstolen, säger Matthew Ross-Jones.

EU-kommissionen driver liknande överträdelseärenden mot ett flertal andra EU-länder. Bulgarien och Polen dömdes för överskridande av EU:s gränsvärde för partiklar PM10 under 2017 respektive 2018. Frankrike har också nyligen dömts för överskridande av EU:s gränsvärde för kvävedioxid.

– Om vi inte åtgärder de problem som finns i Sverige med överskridande av EU:s gränsvärden, riskerar vi att också fällas i EU-domstolen, säger Matthew Ross-Jones.

ANNONS

MISSA INTE CHANSEN! Nike säsongsrea med utvalda stilar upp till 50% rabatt

Extern länk från Nike SE

Shoppa här!

Publisert:

LÄS VIDARE

Dålig luft stänger Delhis skolor

ÄMNEN I ARTIKELN

Stockholm

Luftföroreningar

Naturvårdsverket

Miljöfrågor