Stora frågetecken i Malmö efter blöjdomen

Kammarrätten har beslutat att förskolorna ska bekosta blöjor till barnen.

För Malmö stad kan det leda till kostnader på 10 miljoner kronor - men än är det många frågetecken.

– Det måste utredas, så att vi ser vad det får för konsekvenser för Malmö, säger Rose-Marie Carlsson (S), ordförande i förskolenämnden.

Strax innan jul beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att de inte kommer pröva tvisten mellan Värmdö kommun och en friskola. Därmed står domen från kammarrätten fast.

Blöjdomen innebär att förskolor inte längre kan kräva att föräldrar tar med sig blöjor till förskolan, utan istället måste skolorna själva tillhandahålla blöjor.

– Vi analyserar och tittar på det i förvaltningen. Jag vet också att SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) tittar på det utifrån hur vi ska agera, säger Rose-Marie Carlsson (S), ordförande i förskolenämnden, och utvecklar vad agerande innebär:

– Det är hur man ska tolka domen och hur vi ska gå vidare. Om vi ska köpa blöjor måste vi göra en upphandling. Hur ser det ut? Hur ska det göras? Vi vet för lite om det i dag för att säga något om det egentligen.

Kostnad på 10 miljoner

Enligt förskolenämndens ordförande finns det fortfarande för många frågetecken för att på rak arm kunna säga hur domen påverkar Malmö. Innan en upphandling kan göras måste kommunen besvara praktiska frågor likt hur många blöjor som ska upphandlas, var förvaring ska vara och hur leverans ska ske.

– Vad kommer det verkligen innebära? Blir det så att vi ska ha blöjor är det vilken kostnad vi måste titta på. Hur ska det upphandlas? Måste vi upphandla blöjor? Vilka sorters blöjor? Det är så många frågetecken, säger Carlsson.

I höstas beräknade Malmö stad att blöjdomen innebär en kostnad på någonstans mellan 3,5 - 10 miljoner kronor, då det är 17 000 barn i kommunen som påverkas.

– Mellan tummen och pekfingret så är det 3 - 10 miljoner. Men jag vet inte vad som ingår i de kostnaderna. Om det bara är blöjor så tillkommer ju leveranser. Därför måste vi ha en utredning för att kunna se det riktigt. Innan dess kan jag inte säga mer.

Oklart var pengar tas ifrån

Vad har den här domen för påverkan?

– Pengarna ska tas någonstans ifrån, men hur vi ska hantera det ekonomiskt kan jag inte svara på. Det kan jag absolut inte.

Kommunalrådet betonar dock att det inte bara gäller Malmö, utan att domen påverkar samtliga kommuner i landet.

– Därför måste det utredas, så att vi ser vad det får för konsekvenser för Malmö, och där är vi inte i dag.

När TT i höstas gjorde en enkät bland landets kommuner var det enbart 18 av de 174 svarande som uppgav att de har gratis blöjor på förskolorna.

Publisert:

LÄS VIDARE