Så mår vi – på riktigt

avTT

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Jessica Gow/TT
Hur mycket motionerar du? Given fråga i den folkhälsoenkät som skickas ut i dagarna. Arkivbild.

Sveriges största folkhälsoenkät skickas i dagarna ut till 120 000 invånare. Frågorna handlar om upplevd hälsa, rökning, motion, ekonomi och sociala villkor.

Materialet ska förhoppningsvis ge Folkhälsomyndigheten en tydlig bild av hur vi mår.

"Genom enkäten följer vi både hur folkhälsan utvecklas och olika faktorer som påverkar hälsan", skriver generaldirektör Johan Carlson i ett pressmeddelande.

Sedan undersökningen startade 2004 visar svaren att hälsan överlag är god. 70 procent av Sveriges befolkning upplever att de har en god allmän hälsa. Däremot har självrapporterade psykiska besvär såsom ängslan, oro och ångest ökat, särskilt bland yngre kvinnor.

De totalt cirka 120 000 personer som får enkäten har blivit slumpmässigt utvalda att delta. Resultaten, som presenteras i höst, är tänkta att utgöra underlag för beslut om åtgärder och skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa.

Undersökningen genomförs sedan 2016 vartannat år.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM