SCB kände till felen redan 2016 – sålde ändå ut till Evry

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

SCB sparkade 37 erfarna telefonintervjuare och bytte ut dem mot skandalbolaget Evry.

Läckta dokument från SCB visar nu att myndigheten redan 2016 kände till brister i Evrys datainsamling – men gick ändå vidare med affären.

– Det var ett bra beslut vid tillfället, säger SCB:s generaldirektör Joakim Stymne.

Aftonbladet avslöjade i måndags hur underleverantören Evry kunnat pressa fram felaktiga arbetslöshetssiffror från en källare i Solna.

De misstänkt manipulerade siffrorna är tänkta att använda som politiskt beslutsunderlag – men är också en del av underlaget till Sveriges BNP som nu måste räknas om.

– Med anledning av Aftonbladets uppgifter kommer jag kalla generaldirektören till ett möte, sa civilminister Lena Micko i går.

1 av 2 | Foto: NILS PETTER NILSSON

I centrum av skandalen står det multinationella it-konsultbolaget Evry. Firman har specialiserat sig på stora offentliga kontrakt och vann 2017 upphandlingen av statistikinsamling till SCB:s viktiga arbetsmarknadsundersökning.

Hälften billigare

Enligt handlingar från SCB var Evrys totalpris nästan hälften av nästföljande konkurrents anbud vid upphandlingen.

När Aftonbladet intervjuar SCB:s generaldirektör på tisdagen försvarar han upphandlingen av Evry.

– Det var ett bra beslut vid tillfället. SCB hade rätt mycket bekymmer med den interna datainsamlingen som inte var stabil och hade ökade kostnader. Man prövade på att outsourca och det här gjorde man i flera steg. Först en del av datainsamlingen och sen när det gick bra så höjde man den andelen som Evry samlade in.

1 av 2 | Foto: SCB
Helen Stoye undertecknade SCB:s avtal med Evry.

Men enligt läckta dokument inifrån SCB fanns det redan innan upphandlingen tecken som tydde på att Evry hade problem med att leverera säkerställd statistikdata.

Bakgrunden är vad som internt inom SCB under 2015-2016 kallades ”Evry-experimentet”. Myndigheten lät som ett test upphandla en 20-procentig inhämtning av AKU-underlag (arbetskraftsundersökningar) från Evry.

Kände till problemen

I läckta dokument från 2016 beskrivs problemen med Evrys intervjuer under testfasen. I analyser visade det sig nämligen att Evrys resultat skilde sig från SCB:s – trots att man ställde samma frågor när man ringde runt. Det beskrivs i handlingarna som angeläget att ”minska mätfel” hos bolaget.

”Det andra prioriterade området är (b) att säkerställa kvaliteten i AKU. Det finns signifikanta skillnader i AKU-skattningar mellan EVRY och DIH (SCB:s insamlingsavdelning, reds. anm.)”, står det i ett internt dokument.

I handlingarna pekas det på att Evry regelmässigt levererade högre siffror för antalet arbetslösa och sysselsatta jämfört med när SCB:s tjänstemän gjorde samma telefonintervjuer:

”Utred orsaker till att EVRY har fler arbetslösa (och fler sysselsatta) och vilka effekter som det kan ge om man ökar EVRYs andel av urvalet.”, uppmanas det i ett av dokumenten.

Samma fel är det som SCB nu tre år senare gått ut och varnat för – fast i stor skala.

Trots att Evrys resultat skilde sig ”signifikant” från när tjänstemännen på SCB gjorde sina samtal valde SCB:s ledning att göra en upphandling – där man valde det billigaste alternativet som redan var inne i verksamheten.

Evry.

Sparkade tjänstemän

Resultatet blev att 37 erfarna telefonintervjuare sparkades från SCB och hälften av AKU-insamlingen flyttades från SCB:s huvudkontor i Örebro till Evrys källare i Solna.

Beslutet om att sälja ut hälften av AKU-undersökningen togs av dåvarande generaldirektören Stefan Lundgren, i dag riksrevisor med ansvar för bland annat granskningar av samhällsekonomi och finansförvaltning.

Undertecknade avtalet med Evry gjorde Helen Stoye, då vikarierande generaldirektör, i dag biträdande generaldirektör på SCB.

Aftonbladet har sökt Helen Stoye för att ställa frågor om upphandlingen men den biträdande generaldirektören meddelar via sms:

”Jag är på semester och lite otillgänglig”.

Publicerad:

LÄS VIDARE