Tandläkare i Malmö stoppas – mister legitimering efter grova fel

Arkivbild.
Arkivbild.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd drar in legitimeringen för en privat tandläkare i Malmö.

Orsaken är grov oskicklighet som drabbat en rad patienter allvarligt. Dessutom har tandläkaren uppvisat stor okunskap om hygienrutiner, rapporterar nyhetsbyrån Sirén.

Tandläkaren, en man i 40-årsåldern, har haft sin svenska legitimation sedan 2014. Han examinerades tio år tidigare i Rumänien och praktiserade en kortare tid vid tandvården i Skåne innan han startade egen klinik i Malmö, med stöd av bland annat Almi.

Fram till nu har mannen varit verksamhetsansvarig vid tandvårdsmottagningen i Malmö.

Flera inspektioner

Enligt Inspektionen för vård och omsorg IVO har man vid två tillfällen granskat verksamheten på tandvårdskliniken och funnit mycket allvarliga brister. Förutom bristande ledningssystem, brister i hygienrutiner, hantering av instrument och sterilisering har IVO konstaterat att patienter blivit allvarligt felbehandlade.

Tandläkarens arbeten har vid flera tillfällen kritiserats tidigare. IVO har gått igenom närmare ett dussin patientjournaler och valt ut sju fall som särskilt graverande. Man bedömer också att tandläkaren trots tidigare kritik inte förändrat arbetssätt.

Från IVO:s beslut.
Från IVO:s beslut.

Tandläkaren bedöms ha allvarliga brister på sex odontologiska områden. Bland det som upptäckts är felaktiga och mycket smärtsamma rotbehandlingar, protester som inte passat, dålig hygien och fel hantering av röntgenbilder som i många fall hanterats fel. I samtliga granskade journaler har röntgenbilder varit felvända eller roterade och i många fall saknat datum.

IVO konstaterar allvarliga brister i journalföringen i samtliga granskade fall. Man har också noterat att patienter betalat kontant för dyra behandlingar och fått handskrivet kvitto från ett vanligt kvittensblock. Parallellt har man i journaler inte hittat spår av ett antal dyra behandlingar som bara gått att följa via debiteringar till Försäkringskassan.

En tidigare smittskyddsinspektion har konstaterat att en patient drabbats av hepatit B via blodsmitta på grund av orena instrument på kliniken. Andra patienter har fått många tänder utdragna i onödan.

Från IVO:s beslut.
Från IVO:s beslut.

Patient fick hepatit

Tandläkaren bedöms ha allvarliga brister på sex odontologiska områden. Bland det som upptäckts är felaktiga och mycket smärtsamma rotbehandlingar, protester som inte passat, dålig hygien och fel hantering av röntgenbilder som i flera fall varit felvända. I samtliga granskade journaler har röntgenbilder varit felvända eller roterade och i många fall saknat datum.

IVO konstaterar allvarliga brister i journalföringen i samtliga granskade fall. Man har också noterat att patienter betalat kontant för dyra behandlingar och fått handskrivet kvitto från ett vanligt kvittensblock.

En tidigare smittskyddsinspektion har konstaterat att en patient drabbats av hepatit B via blodsmitta på grund av orena instrument på kliniken. Andra patienter har fått många tänder utdragna i onödan.

Från IVO:s beslut.
Från IVO:s beslut.

”Uppenbara säkerhetsrisker”

Tandläkaren bedöms ha utsatt sina patienter för uppenbara säkerhetsrisker. Sammantaget bedöms tandläkaren vara grovt oskicklig och inte arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. IVO vill i första hand dra in hans tandläkarlegitimering. I andra hand yrkar man att tandläkaren beslutar om en treårig prövotid. Grunden för det yrkandet är att tandläkaren uppvisat sådan oskicklighet att det kan få betydelse för patientsäkerheten. Han har också enligt beslutet brutit mot föreskrifter ”av väsentlig betydelse för patientsäkerheten”.

Privattandläkarnas regionala förtroenderåd har deltagit i bedömningen av den aktuella tandläkarens utförda arbete.

Det är inte känt om Försäkringskassan kommer att granska tandläkarens debiteringar.

Publisert:

LÄS VIDARE