Lysekil

Länsstyrelsen: Regeringen bör pröva Preemraff

avTT

Foto: Thomas Johansson/TT
Länsstyrelsen i Västra Götaland uppmanar regeringen att titta närmare på möjligheten att ta över tillståndsärendet för Preems utbyggnad i Lysekil. Arkivbild.

Länsstyrelsen i Västra Götaland ansluter till Naturvårdsverket som uppmanat regeringen att titta närmare på möjligheten att ta över tillståndsärendet för Preems utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil.

Länsstyrelsens bedömning är att utbyggnaden gör det närmast omöjligt för dem att nå de regionala klimatmålen till 2030.

I ett pressmeddelande skriver de att "Preems nya verksamhet ger så stora utsläpp av koldioxid att hela utsläppsminskningen sedan 1990 riskerar att bli noll".

Ärendet ligger i dag på Mark- och miljööverdomstolen som tidigare godkänt utbyggnaden, men en överklagan av det beslutet har beviljats prövning. Tidigare har Naturskyddsföreningen kritiserat utbyggnaden och skickade redan i juni in en underrättelse till regeringen.

ARTIKELN HANDLAR OM