Advokaten: ”Orimligt och omänskligt”

1 av 2
Advokat Fredrik Burvall tycker att det skulle vara omänskligt att utvisa Alexander.
NYHETER

Nu hoppas familjen och deras advokat på en ny begäran om hindrande av verkställighet.

– Alexander är snart tolv år och det skulle vara både orimligt och omänskligt att utvisa honom till ett främmande land, säger familjens advokat Fredrik Burvall.

I slutet av september lämnades en ny ansökan om uppehållstillstånd på grund av permanent verkställighetshinder in till Migrationsverket av familjens advokat sedan tio år.

Han hoppas att Migrationsverket ska göra en ny bedömning.

– Det främsta skälet är att Alexander är så gammal att han hunnit skapa sig en svensk identitet. Utlänningslagen är tydlig med att det kan vara ett hinder för utvisning om barns hälsa och utveckling riskerar att skadas, säger han.

”Lever i stor fara”

Enligt advokaten har familjen starka individuella asylskäl och riskerar att råka illa ut om de skulle återvända.

Det finns internationella rapporter om fall där uzbekiska flyktingar straffats för att de flytt landet, när de kommit tillbaka. Enligt uppgifter betraktas man inte längre som uzbekisk medborgare efter tio års tid och Alexander är född i Sverige.

Den som varit utanför landet lever i stor fara och det är självklart att familjen skulle dra till sig mycket uppmärksamhet från regimen, säger Fredrik Burvall.

Pappan i familjen skulle sannolikt ha fått ett arbetstillstånd om det inte vore för att familjens pass saknas.

– De har styrkt sin identitet och vi har kvitto på att passen lämnats in 2006 i samband med asylansökan. Det finns inget som tyder på att passen lämnats ut och Migrationsverket kan inte ge någon förklaring, säger han.

”Borde ta hänsyn till barnet”

Att ansöka om nytt pass i Uzbekistan anses som riskabelt och trots att Migrationsverket inte anser att familjen har tillräckligt skyddsbehov för att få asyl så avråder både de och polisen från tvångsmässiga utvisningar.

Uzbeker får i princip inte uppehållstillstånd men det ska göras en individuell prövning av varje enskilt fall.

Familjens advokat hoppas att man ska ta hänsyn till barnens, i det här fallet, Alexanders behov av ett tryggt liv och ett medborgarskap. Senaste gången Migrationsverket träffade Alexander var 2012.

– Det blir mer och mer absurt för varje år, han blir äldre och pappan har försörjt familjen i många år, säger Fredrik Burvall.

Han hoppas på en ny debatt om en allmän amnesti för barnfamiljer som av olika skäl har varit länge i Sverige.

– Det skulle stoppa mycket mänskligt lidande, få in folk på arbetsmarknaden och ge Migrationsverket och övriga myndigheter möjligheter att frigöra resurser till att hantera den nuvarande flyktingsituationen, säger han.

Aftonbladet har sökt Migrationsverket för en kommentar.