Krisläge på SÖS – ett dygns väntetid på akuten

Människor får köa i upp till ett dygn på Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm.

Nu larmar personal om en ohållbar situation.

– Vi har haft dödsfall på akuten som vi tror kan bero på de långa väntetiderna, säger ST-läkaren Johan Stormdal Starck.

Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm är den största i Norden och flödet av patienter är konstant.

Men under våren sade ett trettiotal sjuksköterskor upp sig från mottagningen.

Nu larmar personalen om att situationen är farlig för patienterna.

– Sommaren har varit väldigt tuff för oss. Antalet patienter har varit som förväntat, men bemanningen har varit mycket skör, säger Johan Stormdal Starck, ST-läkare på Södersjukhusets akutmottagning.

Samtidigt som bristen på sjuksköterskor är stor, tvingas patienter med hjärtproblem, frakturer, svåra infektioner och andra akuta tillstånd vänta i upp till ett dygn innan de får vård, enligt Johan Stormdal Starck. 

– Vissa av våra patienter skulle behöva få ett snabbt omhändertagande, som de som kommer in med en hjärtinfarkt. I stället får de vänta i timmar på läkemedel och behandling. Andra grupper har akut smärta eller farliga tillstånd som tarmvred, säger Johan Stormdal Starck, och fortsätter:

– Dels tvingas de vänta på grund av att vi inte hinner ställa rätt diagnos när vi är upptagna av andra patienter, dels på grund av att vi har en för stor andel oerfarna medarbetare. Vi har haft dödsfall på akuten, som vi tror kan bero på de långa väntetiderna. Alla patienter blir lidande av den långa väntetiden.

Arkivbild. ”Vi har haft dödsfall på akuten som vi tror kan bero på de långa väntetiderna”, säger ST-läkaren Johan Stormdal Starck.
Arkivbild. ”Vi har haft dödsfall på akuten som vi tror kan bero på de långa väntetiderna”, säger ST-läkaren Johan Stormdal Starck.

Vittnar om svåra förhållanden

Aftonbladet har varit i kontakt med ett flertal personer som jobbar vid sjukhusets akutverksamhet. En sjuksköterska beskriver omständigheterna som ”vidriga”. En annan säger att det har varit ”fruktansvärt” att jobba på akuten under de senaste månaderna.

Enligt Johan Stormdal Starck var bemanningen svår att planera redan innan sommaren. Under semestertiderna har behovet av fler sjuksköterskor bara ökat.

– Det är färre som jobbar nu jämfört med en vanlig dag, före sommaren. Det finns medarbetare som sitter kvar efter att de slutat sina pass för att skriva avvikelserapporter, säger Johan Stormdal Starck, och fortsätter:

– Samtidigt skulle betydligt fler behöva göra det, för att vi ska kunna ge en rättvis bild av situationen.

Det finns också dagar då antalet sjuksköterskor inte ens har varit hälften så många som en vanlig dag, före sommaren – eller dagar då en sjuksköterska tvingas jobba med uppgifter som normalt sett ska fördelas på tre personer, enligt Johan Stormdal Starck.

Men trots den psykiska och fysiska pressen, drivs de som jobbar på akutmottagningen av att hjälpa svårt sjuka patienter. 

– Vi lider väldigt mycket med våra patienter. Vi önskar att de äldre kunde få en värdigare sista tid i livet. Många av dem som kommer in här är förvirrade och mycket sjuka. Vi vill göra så gott vi kan, men många gånger hinner vi inte ens hjälpa de äldre till toaletten i tid, säger Johan Stormdal Starck.

Oro för framtiden

Medarbetare säger att de är oroliga för hur situationen kan komma att se ut efter sommaren.

Södersjukhuset uppskattar att man måste spara in 79 miljoner kronor under 2022, vilket framgår i bolagets budgetunderlag för nästa år.

– Vi har svårt att se att besparingskrav i den här situationen kommer att tala för att det blir bättre framöver. Det är svårt nog att anställa sjuksköterskor till akutsjukhusen som det nu är, vi är inte i närheten av att matcha arbetsvillkor som andra vårdgivare har, säger Johan Stormdal Starck.

Redan under våren har flera avdelningar på sjukhuset larmat om personalbrist och snäva budgetnedskärningar. Enligt Johan Stormdal Starck råder det platsbrist på flera av sjukhusets avdelningar.

– Patienter blir kvar och vårdas på akuten alldeles för länge, där vi inte har tid att ge omvårdnad och näringsintag, ta om och värdera prover eller röntgensvar, inte har tillgång till deras dagliga läkemedel och liknande. Det är ett jättestort problem, säger Johan Stormdal Starck. 

Johan Stormdal Starck, ST-läkare på Södersjukhuset.
Johan Stormdal Starck, ST-läkare på Södersjukhuset.

”Vi hade behövt minst 20 fler heltidstjänster”

Sara Kärrsten, tillförordnad verksamhetsområdeschef för akuten på Södersjukhuset, skriver i ett mejl att totalt 34 personer sagt upp sig från akutverksamheten i år, samtidigt som 38 nya personer har anställts.

Trots det täcks behoven inte upp.

”Vi ligger back på grund av kompetensförlust och deltider. Vi har idag cirka 100 heltidstjänster och skulle behöva cirka 120 för att täcka behovet”, skriver Sara Kärrsten.

Hon förklarar att det ligger flera olika orsaker bakom uppsägningarna. En del uppger att de slutar på akutmottagningen på grund av att de ska flytta till annan ort, andra säger att de vill byta specialitet.

Vissa uppger att uppsägningar beror på den periodvis höga arbetsbelastningen.

”Vi arbetar hela tiden med rekrytering av personal och vi behöver fler sjuksköterskor för att fördela arbetsuppgifterna på ett bra sätt”, skriver Sara Kärrsten.

Hon skriver vidare att sjukhuset gör vad de kan för att förkorta väntetiderna på akutverksamheten.

”Vi försöker också hänvisa patienter till närakut, vårdcentral eller egenvård om de inte behöver akutsjukhusets resurser”.

Avslutningsvis förklarar Sara Kärrsten att sjukhuset även anlitar resursteam och personal från bemanningsföretag för att fylla luckorna på arbetet.

”Vi erbjuder alltid akutsjukvård för den som behöver. Akutens personal är mycket kompetent och vi arbetar varje dag med att lösa de bemanningsproblem som uppstår”, skriver hon.

Publisert: