Coronarädslor dokumenteras i Skåne

Av: Robert Rosén

Publicerad:
Anna Hadders kom med idén till samtidsdokumentationen.
Foto: Oskar Hadders
Anna Hadders kom med idén till samtidsdokumentationen.

Vilka rädslor känner skåningarna under coronapandemin? Hur många upplever ens någon form av rädsla?

Det vill Regionmuseet nu ta reda på - genom att dokumentera folks känslor.

– Jag hade en idé om rädslans makt och lust. När pandemin slog till med full kraft kände man verkligen att det är rädsla i farten, säger Anna Hadders, som ligger bakom idén.

I samband med att Folkhälsomyndigheten deklarerade att det råder allmän smittspridning av covid-19 i Sverige började Regionmuseet Skåne i Kristianstad att dokumentera känslorna hos människor.

Anna Hadders, intendent, kom då med idén för dokumentationen ”Är du rädd?”, vilket SVT Skåne tidigare rapporterat om.

– Det hör till saken att jag ett tag tillbaka hade gått och klurat på en ny utställningsidé som handlar om just att utforska rädslan som fenomen, säger Anna Hadders om idén.

När pandemin bröt ut föll det sig därför naturligt att skrida till verket och börja samtidsdokumentationen.

Över 300 svar inkomna

Via ett formulär med tre frågor kan vem som helst svara på enkäten och hjälpa Regionmuseet att dokumentera rädslorna under coronapandemin.

– Nu är vi uppe i nästan 350 svar totalt, säger Anna Hadders.

Merparten av svaren kom redan under den andra halvan av mars, vilket var glädjande.

– Det handlar om vad människor är rädda för just nu. Därför är det viktigt att vara snabb med den första dokumentation. Om man jämför svaren nu med dem i mars kanske det inte hade sett riktigt likadant ut.

En majoritet av de svarande har uttryckt att de inte är rädda för viruset i sig.

– Men man tänker att man inte vill smitta andra eller om man är rädd så är man rädd att smitta nära och kära, anhöriga och människor i riskgrupper.

”Uttrycker en dödsrädsla”

Hon fortsätter:

– Sen finns det självklart en mindre procentdel som uttrycker en dödsrädsla. Som har isolerat sig fullständigt. Totalt sett kan man konstatera att även om man inte är rädd för viruset i sig så är det väldigt många som inte mår bra just nu.

Även de ekonomiska konsekvenserna av pandemin är en oro som är vanligt förekommande bland de svarande.

Genom dokumentationen vill museet kunna visa inte bara vad myndigheter och politiker sa under pandemin, utan även att vanliga människors känslor bevaras.

Används till framtida utställning

– Det är för lite statistiskt sett men det ger såklart en fingervisning om läget i samhället.

Dokumentationen är en del av ett större samarbetsprojekt kring coronapandemin - och förhoppningen är också att materialet ska kunna användas ytterligare.

– Förhoppningen är att de citat och tankegångar vi få in från de här svaren ska kunna bli en del i en framtida utställning om rädsla.

Av svaren som inkommit i dokumentationen utgör kvinnor samt personer i 30–60-årsåldern en majoritet.

Frågeformuläret har inget slutdatum och kommer troligen ligga kvar över sommaren.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad:

LÄS VIDARE