Coronasmitta på S:t Görans upptäcktes efter två dagar

En patient som vårdades på S:t Görans sjukhus i Stockholm har konstaterats vara coronasmittad.

Hur patienten har fått viruset är okänt.

Även på Kungälvs sjukhus har en inlagd patient senare visat sig vara smittad med viruset.

Smittskyddsläkare utreder nu vad som kan vara de första fallen av coronaspridning utan känd smittväg. Men risken för allmän smittspridning bedöms fortfarande som måttlig.

Två patienter kom oberoende av varandra till Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm i fredags. Först under söndagen fattades misstankar om att de kunde vara drabbade av coronaviruset, enligt chefsläkare Christian Kylander. Under söndagskvällen kom provsvaret för den ena, som bekräftade att patienten var drabbad av corona.

Även en andra patienten testades och under måndagen kom ett negativt besked, patienten var inte coronadrabbad.

Genrebild från infektionsklinik i Kalmar.
Genrebild från infektionsklinik i Kalmar.

Okänd smittkälla

Det är okänt hur personen har smittats med viruset.

”Patienten har ingen känd resa till något riskområde eller kontakt med personer som är konstaterat smittade”, skriver sjukhuset.

Ett antal anställda på sjukhuset har tagits ur tjänst tills vidare för att det ska bedömas om de är utsatta för smittan. Det ska röra sig om ett 20-tal medarbetare, säger chefsläkaren.

Personal är tagen ur tjänst.
Personal är tagen ur tjänst.
Bild från coronaambulansen i Stockholm.
Bild från coronaambulansen i Stockholm.

Om andra patienter har utsatts för smittrisk är under utredning av Smittskydd Stockholm.

– Vi följer våra rutiner för smittspårning för att nå personer som patienterna har haft kontakt med för att avgöra behov av provtagning, isolering och andra åtgärder, säger Per Follin, smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm, i pressmeddelandet.

S:t Görans-sjukhus har öppet som vanligt men har gått upp i stabsläge. ”För att kunna ta snabba beslut och underlätta samarbete inom sjukhuset samt med Smittskydd Stockholm, Vårdhygien och den Regionala särskilda sjukvårdsledningen inom Region Stockholm” skriver Region Stockholm i ett pressmeddelande.

Vårdpersonal i hemmakarantän

Under eftermiddagen rapporterades dagens sjunde fall från Västra Götaland. Som med den bekräftat coronasjuke på S:t Görans var patienten i det fallet redan inlagd för vård när smittan upptäcktes.

Patienten hade symtom från luftvägarna under vården på Kungälvs sjukhus och testades därför för corona enligt de utvidgade provtagningsriktlinjerna från i förra veckan.

– Det var genom de här säkerhetsnäten som den här personen diagnosticerades, säger Peter Ulleryd, smittskyddsläkare vid Region Västra Götaland.

Han berättar att smittspårningen pågår och att det därför i nuläget är okänt om patienten varit på resa i ett riskområdet. Eller i kontakt med någon som varit det.

– Kontaktspårningen pågår i detta nu, säger han.

Exakt när patienten kom till Kungälvs sjukhus vet inte Peter Ulleryd.

– Det jag vet är att patienten kom in till sjukhuset i slutet av veckan.

På sjukhuset har personal som beskrivs som ”högexponerad” satts i hemmakarantän tills vidare. Hur många anställda det gäller, eller om andra patienter kan ha smittats, är för närvarande okänt.

– Vi går nu igenom all personal och alla patienter som kan ha exponerats i samarbete med Vårdhygien, det innebär ett stort arbete med det är ett arbete som fungerar mycket väl, säger Jacob Wulfsberg, chefsläkare vid Sjukhusen i Väst.

Den aktuella avdelningen har intagningsstopp för att inte utsätta nya patienter för eventuell risk.

– Men inga andra avdelningar påverkas.

Aftonbladet söker vice statsepidemilog Anders Wallensten och smittskyddsläkare Per Follin för mer information om fallen på S:t Görans.

Publisert:

LÄS VIDARE