Jan-Olof om boendet: ”Det känns som de mörkar om smittan”

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Plötsligt blev det tyst.

Anhöriga vittnar nu om hur kontakten nästan upphört med deras demenssjuka äldre sedan besöksstoppet infördes på äldreboendena.

– Vi får ingen information alls. De har lagt locket på, säger Jan-Olof.

I och med besöksstoppet på landets äldreboenden så förändrades situationen i ett slag för de anhöriga.

Särskilt svår är situationen för dem som har en demenssjuk äldre på ett boende. Dessa klarar sällan av att själva upprätthålla kontakten genom att ringa eller svara i telefon.

Nu vittnar flera anhöriga som Aftonbladet talat med om hur kontakten med deras äldre nästan upphört.

Och om hur information brister från boendena.

Ingen information alls

Jan-Olof, som egentligen heter något annat, har en hustru med en långt framskriden demenssjukdom. Hon vårdas på ett äldreboende som drivs av A&O Ansvar och omsorg.

– Informationen är i princip noll – både från ledningen och personalen.

Hans hustru kan varken kommunicera eller tala i telefon.

– Det är som att prata med en treåring. Hon vet inte vad som händer.

Före coronapandemin fick Jan-Olof varje vecka ett informationsbrev. Men sedan coronasmittan trängt in på boendet har kommunikationen i det närmaste tystnat, säger han.

Tystnaden har nu varat i veckor.

Först när hustrun själv smittats hörde personal av sig.

– Då fick jag veta att flera på boendet hade dött i covid-19 och att smittan var spridd.

Vad tänker du när du fick höra det?

– Vad tänker man? Man kan inte göra någonting.

Men han vill veta hur utbredd smittan är och vilka åtgärder som satts in.

– Man får inte veta vad som händer. Det känns som de mörkar. De måste ju förstå att de här frågorna finns bland oss anhöriga.

”Skämmigt att man misslyckats”

Jan-Olof önskar bli uppringd av någon som kan berätta hur hans hustru har det.

– Det behövs så lite. Det kan inte gå veckor utan att någon hör av sig, när min hustru inte själv kan.

Känner du dig utestängd som anhörig?

– Ja, verkligen, det är en bra beskrivning.

Varför tror du att informationen uteblir?

– Jag kan inte tänka mig något annat än att det är skämmigt att man inte lyckats bättre. Det är ju ett totalt misslyckande att smittan fått fäste på äldreboendena, säger Jan-Olof.

A&O Ansvar och omsorg AB driver 24 vård- och omsorgsboenden i Sverige med runt 1 500 platser.

Har ni lagt locket på som den anhörige menar?

– Nej, det har vi inte, utan vi skickar ut information centralt till alla anhöriga varje vecka. Varje verksamhet rapporterar sedan specifik information, säger vd:n Sakarias Mårdh.

”En utmaning så klar”

Hur ser smittspridningen ut på era boenden?

– Det är väldigt olika. Den är under kontroll skulle jag säga. Vi har konstaterad smitta på ungefär hälften av verksamheterna. Men vi kommer ha ett stort antal friskförklarade inom kort.

Hur många dödsfall i covid-19?

– Det har jag inte i huvudet, men det är tyvärr ett antal dödsfall.

Informerar ni anhöriga om smitta på enskilda boenden?

– Vi meddelar skriftligen om det finns konstaterade fall på våra boenden, så att anhöriga vet att det finns i verksamheten.

Vad gör ni för att kontakten mellan demenssjuka och deras anhöriga ska kunna upprätthållas?

– Det är en utmaning så klart. Där ska man ha en överenskommelse med sin kontaktperson om hur kommunikationen ska se ut. Sedan ligger det ett extra ansvar på personalen att lösa situationen.

I detta fall saknar maken information kring sin hustrus situation.

– Det har ju inte fungerat om man upplever det så. Men ambitionen är att det ska fungera, det är därför man har en kontaktperson.

Kritiken mot bristande kommunikation kommer från flera anhöriga.

– Det är ju olyckligt så klart. Sedan är det ju en extraordinär situation. Då får vi jobba extra hårt så att det blir bättre, säger Sakarias Mårdh.

A&O Ansvar och Omsorg driver även äldreboendet Berga i Solna, som nu utreds av Arbetsmiljöverket. Där ska var fjärde boende -–27 av 96 äldre – ha dött på kort tid. Detta enligt en anmälan som skyddsombudet gjort tillsammans med Kommunal och som Aftonbladet berättat om.

Publicerad:

LÄS VIDARE