Mindre mängd sopor från svenska hushåll

avTT

Foto: Henrik Montgomery/TT
Mängden insamlat matavfall ökar samtidigt som den totala sopmängden minskar. Arkivbild.

Varje person i Sverige slängde i snitt 466 kilo sopor förra året.

Det är en minskning med sju kilo per person från 2017 till 2018, enligt statistik från Avfall Sverige.

Samtidigt har mängden matavfall ökat.

Avfall Sverige har som mål att minska mat- och restavfallet med 25 procent per person till år 2025, jämfört med 2015. Fram till och med 2018 har mat- och restavfallet minskat med 4 procent, vilket motsvarar nio kilo per person.

Men om man jämför 2017 med 2018, så ökade matavfallet med 4 procent, visar statistiken från Avfall Sverige.

Trots att det långsiktiga målet är att minska matsvinnet så behöver fjolårets ökning inte innebära dåliga nyheter, säger Jenny Westin, rådgivare för statistik och avfallstaxor på Avfall Sverige. I statistiken framgår det nämligen inte hur mycket som är onödigt matsvinn och hur mycket som är så kallat oundvikligt avfall.

"Onödiga matavfallet"

Det matavfall som räknas in i statistiken är det som har slängts i speciella påsar som är avsedda för just matavfall.

– Det där kan vara lite dubbelbottnat. Vi vill ju att den mat som uppstår ska samlas in och göra nytta. Självklart vill vi inte ha det onödiga matavfallet, men det som ändå uppstår vill man samla in. Därför är det positivt att det blir mer mängder som hanteras, säger Jenny Westin.

Trädgårdsavfallet minskade

Grovavfallet minskade med 9 kilo per person under 2018, jämfört med 2017. Något som delvis förklaras av att mängden trädgårdsavfall minskade förra året på grund av den varma och torra sommaren.

– När det är väldigt torrt så växer det inte lika mycket gräs, växter och sådant som lämnas in till återvinningscentralerna, säger Jenny Westin.