Professorn: ”1 000 äldre har dött i onödan”

Hårda corona-kritiken: ”Oetiskt och oförsvarbart”

Runt 1 000 äldre personer har dött i onödan.

Det anser professor Yngve Gustafson som redan tidigt varnade för att man inte gjorde tillräckligt för att rädda gamla och sköra från att dö i covid-19.

– Det är emot all läkaretik, säger han.

I början av april gick Socialstyrelsen ut med nya direktiv för hur svårt sjuka äldre skulle behandlas.

Bland annat handlade det om att människor i livets slutskede inte skulle flyttas.

– I de första direktiven handlade det också om att de inte behövde träffa läkare. Något som var extremt okunnigt, oetiskt och oförsvarbart, säger Yngve Gustafson som menar att det var startskottet för hur utvecklingen sedan blev.

Yngve Gustafson är professor i geriatrik vid Umeå universitet och slog larm tidigt när han såg och hörde om äldre människor som inte fick korrekt vård. I olika debattartiklar och intervjuer varnade han för riskerna.

– Man drabbades av panik och gav rutinmässigt äldre som fick symptom en palliativ vård. I stället för att ge syrgas, näringsdropp och blodförtunnande som hade kunnat rädda deras liv fick de morfin, midazolam som är ett ångestdämpande preparat och medel mot illamående som tillsammans gjorde att de kvävdes till döds, säger Yngve Gustafson som säger att på vissa äldreboenden har det funnits instruktioner där det har stått att palliativ vård ska sättas in vid feber och hosta.

Efter hand har läkare, sjuksköterskor och berättelser från allmänheten givit honom rätt.

Även Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, bekräftar att det i början fanns instruktioner i vissa regioner att det skulle göras generella bedömningar och att patienter inte skulle få komma till sjukhus.

– Vi kommer nu att göra en fördjupad granskning och se om individer har drabbats av det här, det vet vi inte än, säger Gitte Larsson, enhetschef på Ivo.
Men Yngve Gustafson fick också kritik från bland annat Socialstyrelsen.

– 95 procent av alla mejl och samtal har varit positiva, och även kommit från sjukvårdspersonal som säger att de inte vågar berätta sanningen men givit mig rätt. Men det jobbigaste har varit att Socialstyrelsen öppet har varit så kritiska, säger Yngve Gustafson.
Han anser att runt 1 000 personer kan ha dött i onödan av felbehandlingen.

– Eftersom överdödligheten i Stockholm är runt 100 procent och 20–30 procent i övriga landet anser jag att vi hamnar runt 1 000 personer, i alla fall flera hundra.

I dag har över 5 600 personer dött av covid-19 och hälften av alla avlidna har bott på äldreboenden enligt statistik från den 20 juli.
Ivo konstaterar också att några regioner lät de äldre stanna på sina boenden trots att de behövde sjukhusvård.

– Ja, men de har ringt och pratat med medicinskt ansvariga sjuksköterskor och chefer i kommuner och regioner och jag tror att siffran är högre eftersom inte alla erkänner att de har handlat fel.

Yngve Gustafson har i 30 år forskat på människor på äldreboenden och om olika demenssjukdomar.

– Jag har ju fyllt 70 år så jag jobbar inte längre kliniskt som läkare, men som forskare är jag aktiv fortfarande.

Han menar att ibland är vården dålig på att lindra demenssjuka människors ångest och depression.

– Men många dementa är bland de lyckligaste människorna jag har träffat, tyvärr stöter man ofta på attityden från läkarkolleger att det är barmhärtigt om de får slippa det här livet men för mig är det fullständigt otänkbart.

Att inte göra en noggrann medicinsk bedömning innan man avgör om en människa ska leva eller dö är ett självklart brott mot läkaretiken menar han.

– De har dessutom dött en kvävningsdöd, ofta ensamma vilket är fruktansvärt.

I dag är Yngve Gustafson chockad.

– Jag är upprörd och ledsen över hur de här människorna har behandlats. Folkhälsomyndigheten har inte haft en aning om vilka förutsättningar som behövs för att skydda de gamla på äldreboenden, men Socialstyrelsen som anser sig vara experter borde ha insett vad som krävdes.

Yngve Gustafsons bedömning om att 1 000 har dött i onödan grundas på:

* Ett stort antal smittades i onödan när rutiner och skyddsutrustning inte fanns. De senaste två månaderna har överdödligheten minskat betydligt. Den har varit 100 procent i Stockholm och 20 procent i många regioner. Majoriteten av dödsfallen på äldreboenden orsakades av bristfälligt smittskydd och felaktiga rutiner.

* Ett stort antal har ordinerats palliativ vård i stället för sjukhusvård. Av dem som las in på geriatrisk klinik i Stockholm för covid-infektion överlevde 80 procent men av dem som i stället fick palliativ vård på äldreboenden avled i princip alla. De senaste två månaderna har man i större utsträckning gett covidpatienter medicinsk behandling. Dödsfallen på äldreboenden har minskat kraftigt.

* De som bor på äldreboenden i Sverige utgör knappt 0,8 procent av befolkningen men står för nästan 50 procent av dödsfallen. Det har varit cirka 60 gånger ökad risk att dö om man blir smittad om man bor på ett äldreboende.

Socialstyrelsen hävdar att reglerna för olika typer av palliativ vård är glasklara

Avdelningschefen Thomas Lindén presenterade direktiven för hur äldre skulle behandlas.

– Vi har ju i flera år utvärderat äldreomsorgen som bitvis fungerar dåligt men på andra ställen fungerar bra, det är inte nattsvart. Men det finns ingenting i våra föreskrifter som legitimerar en felaktig medicinering, säger han.

Om man ska fatta beslut om behandlingsbegräsningar finns det dels en bindande föreskrift men också en 60-sidig rekommendation från Socialstyrelsen som medicinsk personal är skyldiga att känna till och följa enligt Thomas Lindén.

– Det är väldigt tydligt när palliativ vård ska sättas in och på vilka grunder och hur. Om det här har gjorts på felaktigt sätt så kommer Ivo att påvisa det i sin granskning.

Men det verkar vara så att många inte ens har fått träffa läkare och fått en felaktig diagnos.

– Då ska man kalla det för fel och inte hävda att man har följt föreskrifterna, säger Thomas Lindén.

Dödligheten i Sverige är inte så här långt onormal.

– Enligt SCB:s siffror har vi under det

första halvåret ungefär lika många avlidna relativt befolkningsmängd i Sverige som exempelvis under 2015, säger han och förklarar det med att vi kanske med distansering och handtvätt har kunnat undvika andra dödlighet i andra epidemier som influensa, rs-virus och kräksjuka.

Det här behöver inte betyda att Yngve Gustafson har fel, menar Thomas Lindén.

– Regelverket slutar inte att gälla i covid-tider och man ska alltid göra en individuell bedömning. Jag är helt överens med Yngve om att personer på särskilt boende, även de i palliativ vård som inte är i livets slutskede, ska ha individuell bedömning och den vård de behöver för att behålla eller återfå sin hälsa.

Publisert:

LÄS VIDARE