”Ledningen har hållit människor i schack”

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Pingstpastorn Sune Nordin kopplades in som stöd till den uppmärksammade Filadelfiaförsamlingen i Knutby när ledargestalten Åsa Waldau tvingats bort.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Pingstpastorn Sune Nordin kopplades in som stöd till den uppmärksammade Filadelfiaförsamlingen i Knutby när ledargestalten Åsa Waldau tvingats bort.

NYHETER

Pingstpastorn Sune Nordin kopplades in som stöd till den uppmärksammade Filadelfiaförsamlingen i Knutby när ledargestalten Åsa Waldau tvingats bort.

Genom sitt arbete kunde han följa hur församlingen bitvis öppnade sig för omvärlden – och hur den slutligen rasade som ett korthus.

En vårdag 2017 satt Sune Nordin i en av bänkraderna i församlingslokalen i Knutby, som blev ett namn på mångas läppar efter morddramat i byn 2004. Han trodde knappt sina öron.

Runt honom berättade medlem efter medlem om hur de behandlats av ledarna under flera års tid, om hur de nu fått nog och ville begära utträde.

– Det var mitt första möte med församlingen, och det var överväldigande. Jag sade till den jag satt bredvid att jag knappt klarade av att höra mer eftersom det var så plågsamt, säger Sune Nordin.

– Ju mer de vaknade upp och började inse vad de varit med om, desto sämre mådde de.

Utnyttjat människors underläge

Sune Nordins del i berättelsen om den lilla församlingen i Knutby utanför Uppsala började med en kollega som ringde och bad om hjälp. Han hade kommit dit hösten 2016 för att hjälpa församlingen att komma på fötter igen sedan Åsa Waldau och en annan ledargestalt tvingats lämna byn, men kände att han behövde en hjälpande hand. Sune Nordin säger att församlingen i första hand behövde hjälp med att tolka Bibeln, eftersom medlemmarna kört vilse under åren som ledde fram till hösten 2016.

– Merparten av den kristna världen tolkar begreppet Kristi brud som att det gäller alla kristna, och inte en person som i fallet med Åsa Waldau. Det fanns också andra saker som inte var helt okej ur ett teologiskt perspektiv, men som inte är åtalbara. Utan att gå in på detaljer har vi fått hjälpa människor som haft det svårt och som mått dåligt, säger han och fortsätter:

–  Den tidigare ledningen har hållit människor i schack genom hot, och utnyttjat människors underläge till det som nu blir åtal.

Som kalvar på grönbete

Under sommaren som följde gick luften på många sätt ur församlingen, berättar Sune Nordin. Processen började med att de tidigare så stränga reglerna om att inte träffa utomstående började luckras upp. Församlingens barn och ungdomar skickades på ett kristet sommarläger, och de vuxna åkte på konferenser och kristna samlingar.

– De var som kalvar på grönbete, de upplevde en sådan lycka i att få möta andra. Under mitt första möte med församlingen sade jag att det finns många kristna som ber för er, men de trodde mig knappt eftersom de hade köpt de tidigare ledarnas verklighetsbeskrivning om att alla var emot dem. De levde väldigt isolerat, och det är en förklaring till att det har kunnat bli så här, säger han.

Under 2017 försvann nästan alla medlemmar. Våren 2018 fanns bara ett 15-tal kvar, och till slut lades församlingen ned.

Kan bli ett avslut

Sune Nordin träffar fortfarande flera av de tidigare medlemmarna för att ge dem stöd. Han välkomnar att det som hänt i Knutby nu har lett till åtal, och säger att många av dem tycker att det är viktigt att händelserna får en rättslig prövning.

– Det är naturligtvis jobbigt och kommer att riva upp mycket, men det kan fungera som ett avslut oavsett om det leder till fällande dom eller inte. Det är en hjälp till helande och framtidshopp för många av dem.

Publicerad:

LÄS VIDARE