WHO: Överdrivet datorspelande är sjukdom

Av: Claes Olsson

Publicerad:

Världshälsoorganisationen har nu röstat för att klassa datorspelsberoende som en psykisk sjukdom. Detta trots motstånd från spelindustrin.

Världshälsoorganisationen WHO har sammanträtt och röstat igenom flera uppdateringar i klassificeringssystemet ICD (International Classification of Diseases). Systemet fungerar som en bibel för WHO och innehåller över 55 000 olika skador, sjukdomar och dödsorsaker. Vid sammanträdet röstade samtliga 194 medlemmar för att klassa datorspelsberoende som en officiell psykisk sjukdom.

1 av 2 | Foto: Ruud, Vidar / TT NYHETSBYRÅN
WHO har nu klubbat igenom klassificeringen.

Kan försämra familjerelationer

Beroendet beskrivs som ”ett mönster av återkommande spelbeteende som kan vara över internet eller utanför internet, som karaktäriseras av försämrad kontroll över spelandet, ökad prioritet av spelandet framför andra livsintressen och dagliga aktiviteter och en fortsättning eller eskalering av spelandet trots att det får negativa konsekvenser.”

För att ställa diagnosen måste beteendet vara av så allvarlig karaktär att det leder till försämrade familjerelationer, personliga relationer, i yrkeslivet eller andra viktiga områden.

Spelindustrin protesterade

Den nya klassificeringen har dock mötts av starkt motstånd från spelindustrin. Representanter från flera olika världsdelar gick ut med ett gemensamt uttalande där man bad WHO att tänka om, enligt The Telegraph. En stor del av kritiken handlade om att diagnosen skulle kunna leda till att man missar andra underliggande sjukdomar som depression eller social fobi.

Trots det har den nya klassificeringen, tillsammans med en rad andra, klubbats igenom. Den kommer att träda i kraft 1 januari 2022.

Publicerad:

LÄS VIDARE