Malmö i fokus när C tog fram utbildningsförslag

Av: Robert Rosén

Publicerad:
Niels Paarup-Petersen, Centerpartiet.
Foto: Robert Rosén
Niels Paarup-Petersen, Centerpartiet.

Centerpartiet har presenterat flera nya utbildningsreformer.

I centrum för förslagen stod utbildningssituationen i Malmö.

– Vår stad har unika utmaningar på skolområdet. Därför behövs det politiker från Malmö som lyfter de frågorna, säger riksdagsmannen Niels Paarup-Petersen (C).

I slutet av månaden är det dags för Centerpartiets partistämma. Ett nytt program på utbildningsområdet har tagits fram tills dess, och ska röstas igenom.

Riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen från Malmö har tillsammans med Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson, varit drivande i att ta fram de nya reformerna. När förslaget plockats fram har Niels Paarup-Petersen också haft blickarna vända mot skolsituationen i Malmö.

– Det som är speciellt med Malmö är att vi har ju alldeles för många skolor där mindre än hälften av eleverna har behörighet till gymnasiet. Det är ett av de största grundproblemen i vår stad, säger Niels Paarup-Petersen.

En av reformerna som presenterats i förslaget är ”ökat fokus på kunskap och central granskning av läromedel”, vilket är kopplat till den låga behörigheten till gymnasiet.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Skolinspektionen ska kunna ta över skolor

– När Skolinspektionen kom och tittade på skolan (Värner Rydén) för ett par år sedan sa de att allting var grönt. För de tittar inte på om barnen klarar skolan utan de kollar på om man har rätt processer etcetera.

För att resultaten ska hamna i fokus föreslår därför Centerpartiet ökade befogenheter för Skolinspektionen.

– Vi vill se till att Skolinspektionen får en helt annan möjlighet både vad gäller stöd, sätta press på skolor och i vissa fall ta över skolor som inte klarar av att ge barn den skolgång de förtjänar, säger Paarup-Petersen.

Hur ska Skolinspektionen få den möjligheten?

– Dels behöver de mer pengar så de har några team som kan jobba specifikt med det. Sen handlar det om att ge dem rättigheten att göra det i lagstiftningen.

Ett annat problem som många skolor i Malmö brottas med är de fåtalet behöriga lärare som finns på skolorna.

– Många av de skolor i Malmö som har det absolut svårast har det också svårt att hitta behöriga lärare. Utöver att deras lärare kanske inte är behöriga måste de också bytas ut varje år.

Prioriterat i förhandlingarna

För att få en stabilitet i undervisningen, och klara utmaningen med den fortsatt ökade lärarbristen, menar partiet att lärare som inte är behöriga ska få möjlighet att undervisa genom långsiktiga anställningar.

– Det är två av de sakerna som för Malmös skolor är helt avgörande. Det handlar inte så mycket om pengar, även om man såklart alltid vill ha mer, men det handlar om att se till att de får stabila och långsiktiga förutsättningar.

Reformer inom skolväsendet är enligt centerpartisten av största vikt för att få bukt med kriminaliteten, otryggheten och arbetslösheten i Malmö.

– Det är från skolan och uppåt man måste bygga det. Därför har jag haft Malmöperspektivet med mig hela tiden. Jag tror det är helt avgörande.

Om förslagen blir genomröstade på partistämman menar Niels Paarup-Petersen att utbildningsreformerna kommer ha hög prioritet i Centerpartiets förhandlingar med regeringen, för att på så vis få igenom förslagen även i praktiken.

– Förståelsen i riksdagen för hur utsatta vissa skolor är i Malmö, tyvärr inte bara i Malmö men väldigt mycket särskilt i Malmö... Det finns inte tillräcklig förståelse för det. För de unika utmaningar som vår stad har på skolområdet. Därför behövs det politiker från Malmö som lyfter de frågorna.

Publicerad:

LÄS VIDARE