Synen på ledighet skiljer sig åt bland Malmöskolorna

Publicerad:
Uppdaterad:
Malmöskolornas syn på ledighet skiljer sig åt.
Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Malmöskolornas syn på ledighet skiljer sig åt.

NYHETER

En del bedömer ledighetsansökningar individuellt.

Andra är tydliga med att de är restriktiva.

När det gäller ledighet från skolan skiljer sig synen åt bland Malmös skolor.

– Vi har skolplikt och det är viktigt att man är närvarande i skolan för att klara ämnena, säger Ulrika Bokelund, rektor vid Hermodsdalsskolan.

Enligt Skolverkets rapport från 2010 beviljades 88 procent av alla ansökningar som avsåg ledighet längre än tio dagar.

Då var det kommunerna som bestämde. Ett år senare skärptes skollagen, rektorerna fick mer att säga till om och sedan dess är frikostigheten ett minne blott. I alla fall på vissa skolor.

Malmö stad menar att elever som går i grundskola eller grundsärskola får beviljas kortare ledighet, men för längre ledighet måste det finnas ”synnerliga skäl”.

– Vi pratar inte om en termin, för då pratar vi inte ledighet längre. Det är en ledighet som varar i mer än kanske tio dagar. Det här är svåra frågor att ha generella svar på då varje individ och varje ansökan måste behandlas för sig och utifrån den kontexten den befinner sig, säger Annelie Van Lunteren, rektor på Videdalsskolan i Husie.

På Videdalsskolan görs varje bedömning enskilt.

”Alltid tagit individuella beslut”

– Vi har en skollag som vi rättar oss efter, men varje elev behandlas efter sitt indivudella ärende, säger Van Lunteren.

Enligt skolverkets riktlinjer kring ledighet mellan lov ska bedömningen vara restriktiv och bara tillåtas vid enskilda angelägenheter som exempelvis familjehögtider och religiösa högtider.

Huruvida det faktiskt blivit svårare att få ledigt från skolan eller inte sedan rektorerna fick mer att säga till om har inte Annelie Van Lunteren analyserat.

– Jag har alltid tagit individuella beslut med utgångspunkt på individen och utifrån lagen.

Hur ofta får en elev avslag på sin ledighetsansökan?

– Jag har ingen form av statistik men om du undrar om det på något sätt sticker eller är konstigt så är svaret nej.

Foto: Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN
Skolverket menar att ledighet enbart ska tillåtas vid enskilda angelägenheter.

Restriktivt på Hermodsdal

Ulrika Bokelund, rektor vid Hermodsdalsskolan, vittnar om få ledighetsansökningar och det är sällan en ansökan är på tio dagar eller mer måste beviljas av henne. Skolan har dock en tydlig ståndpunkt kring ledighet.

– Vi är restriktiva med att bevilja ledighet. Vi har skolplikt och det är viktigt att man är närvarande i skolan för att klara ämnena. Sen är det klart att vi beviljar ledighet i de fall där det är nödvändigt - utom när det är nationella prov i årskurs 3, 6, och 9 under våren, säger Bokelund.

Varför är ni restriktiva?

– För de behöver delta i nationella proven som är på fastställda datum. Vi försöker att vara restriktiva just för att visa att det är viktigt att ha närvaro i skolan. Där är lov där man har möjlighet att åka med sin familj, eller vad man nu tänkt göra på sin ledighet.

På Hermodsdalsskolan har man inte märkt av några större förändringar sedan skollagen skärptes, men Ulrika Bokelund pekar däremot på ett annat problem.

”Strider inte mot skolplikten”

– Vi har mest problem med elever som inte kommer till uppstarten efter sommaren. Många av våra elever kommer från andra länder och åker gärna på besök till sin familj. Då kan man ha svårt att ta sig hem till det datum då skolan börjar. Det märker vi är ett bekymmer.

Sofia Kalin, jurist på skolverket, har tidigare berättat för Aftonbladet att det inte är ovanligt att föräldrar ringer Skolverket för att fråga vad som egentligen gäller vid en ledighetsansökan.

– När det händer hänvisar vi tillbaka till skolan eftersom rektorn har sista ordet i den här frågan.

Går det att överklaga rektorns beslut?

– Nej.

Men är det inte ett ganska orättvist system?

– Det kan jag inte svara på.

Strider ledighet under terminen mot skolplikten?

– Nej. Att ge ledigt strider inte mot skolplikten.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad:

LÄS VIDARE