Ekonomen svarade på läsarnas frågor om nya budgeten

Av: Johan Furusjö

Publicerad:
Uppdaterad:
Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.
Foto: Swedbank
Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

Vilka pensionärer får sänkt skatt? Och hur stor blir egentligen höjningen av skatten på sparande?

Tidigare i dag chattade privatekonomen Arturo Arques, Swedbank, om regeringens nya budget – och besvarade läsarnas frågor.

Här är hans svar.

Foto: Mike Watson Images / Moodboard RF
Skatten på pensioner sänks.

OM PENSIONERNA:

 • Tjänar pensionärerna på den nya budgeten?
  / Jaafar

Arturo Arques svarar: Pensionärerna är en av de stora vinnarna. De kan i bästa fall få både höjt bostadstillägg och lägre skatt. Det kan handla om mellan 500 till 800 kronor per månad.

 • Kommer sänkningen av pensionärsskatten även gälla förtidspensionärer (sjukersättning)?
  / S

Arturo Arques svarar: Individer med aktivitets- och sjukersättning får också sänkt skatt och höjt bostadstillägg. Dessutom höjs garantiersättningen till knappt 9 600 kronor i månaden från och med första juli 2018.

 • Vad händer med pensionen över 17 000 kronor?
  / Anne-Christine

Arturo Arques svarar: För pensionsinkomster över 17 000 kronor kommer skatten vara högre än för löntagare. Men regeringen aviserade att man vill verka för att skatteskillnaden mellan pensionsinkomster och löneinkomster över 17 000 kronor i månaden ska vara borta 2020. Till följd av ett högre prisbasbelopp ökar grundavdraget på alla pensioner och därmed minskar skatten något för alla.

 • Vad får jag för lägre skatt om jag har 10 400 i pension per månad?
  / Anne-Christine

Arturo Arques svarar: Du kommer att få 40 kronor i lägre skatt per månad om du har en kommunalskatt på 32,1 som är genomsnittet i landet.


JOBB OCH A-KASSA:

 • Angående skatteavdraget på fackavgiften: Om man i dag betalar cirka 500 kr i månaden, hur stort blir avdraget?
  / Magnus

Arturo Arques svarar: Regeringen föreslår att fackliga avgifter som under ett år överstiger 400 kronor blir avdragsgilla med 25 procent. Det skulle innebära 125 kronor per månad i lägre skatt.

 • Vänterpartiet hade som krav att taket skulle höjas i A kassan. Har det blivit så ? Har inte sett någon info om det.
  / Lars

Arturo Arques svarar: Någon justering av taket i A-kassan finns inte med i budgeten. Regeringen sänker däremot karensvillkoret från sju till sex dagar i arbetslöshetsförsäkringen.


Foto: Monkeybusinessimages / iStockphoto
Barnbidraget höjs.

BARNBIDRAG, STUDIEBIDRAG OCH UNDERHÅLL:

 • Gäller höjningen av studiebidraget enbart gymnasieelever, eller oss högskolestudenter också?
  / Anonym

Arturo Arques svarar: Ja, höjningen gäller både gymnasiestudenten och högskolestudenten. Gymnasieelever får 200 kronor mer i månaden och högskolestudenten får 300 kronor mer i månaden vid heltidsstudier.

 • Hur påverkas en som jag, vanlig svensson med arbete. 35 000 i inkomst före skatt. Barn, villa. Vinnare eller förlorare?
  / André Ystad 

Arturo Arques svarar: Du kommer att få höjt barnbidrag med 200 kronor per barn och månad från och med den 1 mars.

 • Finns det ingen tanke på att få barnbidraget inkomstbeprövat? Där skulle ju massor med pengar kunna sparas in. Danmark t ex har ju så.
  / Anonym

Arturo Arques svarar: Frågan har diskuterats inom olika partier men aldrig lagts fram som ett skarpt förslag från någon regering.

 • Underhållsstödet höjs, innebär det också att det vanliga underhållet som jag betalar också höjs?
  / Förälder

Arturo Arques svarar: Om du med ”vanliga underhållet” syftar på underhållsbidrag är svaret nej. Höjt underhållsstöd ger ingen automatisk skyldighet att betala ett högre underhållsbidrag.


Foto: SVENSKA DAGBLADET TT NYHETSBYRÅN
Flygskatt införs.

MILJÖRELATERADE FÖRSLAG:

 • Får man ökat reseavdrag om man kör miljöfordon? Om inte, varför?
  / ”Bob Dylan”

Arturo Arques svarar: Regeringen aviserade att man vill tillsätta en utredning som ser över reseavdragen. Någon mer information har jag tyvärr inte.

 • Finns den nya flygskatten med i budgeten?
  / Kurt

Arturo Arques svarar: Ja, regeringen föreslår höjd flygskatt. 60 kronor för enkel resa i Sverige och Europa. 250 kronor för enkel resa utanför Europa om resan är kortare än 600 mil. Resor över 600 mil enkel resa får en skatt på 400 kronor.

 • Från när kommer det bli billigare att köpa elcykel? 1 mars eller första januari?
  / Hej

Arturo Arques svarar: I budgeten föreslår regeringen att 350 miljoner kronor avsätts årligen 2018–2020 till en premie för privatpersoners köp av elcykel, elmoped eller elmotorcykel. Bidragsförordningen träder i kraft den 1 januari 2018 och möjligheten omfattar elfordon som säljs från 20 september 2017 – så spar kvitto! Premien ska täcka upp till 25 procent av kostnaden för en elcykel eller elmoped upp till 10 000 kronor.


Foto: Fredrik Sandberg/TT

ÖVRIGA FRÅGOR

 • En fråga om skattehöjningen på investeringssparkonton, ISK. I dag är schablonintäkten 1,4% av det genomsnittliga innehavet under året. Skatten är 30% av schablonintäkten. Vad är det som höjs med 0,25%, schablonintäkten eller skatten?
  / Ingvar

Arturo Arques svarar: Hej Ingvar, ISK-skatten beräknas enligt följande. Först beräknas en schablonintäkt som är kapitalet i ISK multiplicerat med statslåneräntan + 0,75 procent (dock lägst 1,25 procent av kapitalet). Denna schablonintäkt beskattas sedan med 0,3 procent. Nu föreslår regeringen att ovanstående 0,75 procent höjs till 1,0 procent. Det är alltså schablonintäkten som är underlag för beskattningen som höjs.

Foto: SVENSKA DAGBLADET TT NYHETSBYRÅN
 • Påverkar den nya budgeten ens bolån?
  / Kalle

Arturo Arques svarar: Vi befinner oss i en stark konjunktur. Det finns en risk att regeringens budget bidrar till en ökad inflation och i förlängningen till högre bolåneräntor.

 • Varifrån tas pengarna till de nya satsningningarna?
  / Jenny

Arturo Arques svarar: Pengarna i regeringens budget kommer främst från ökade skatteintäkter tack vare högre ekonomisk tillväxt och höjda skatter på bland annat sparande.

 • Hur ”drabbas” småföretagarna? De har ju redan tagit bort representationskostnaderna
  / Anonym

Arturo Arques svarar: Småföretagare som har handelsbolag eller aktiebolag kan få reducerad arbetsgivaravgift när de anställer sin första medarbetare. Ett så kallat växastöd. Om du har en kapitalförsäkring eller ett ISK får du en höjd skatt.

 • Anser du, precis som jag att den här reformen uppmuntrar folk som inte kan ta/har tagit ansvar för sitt leverne på bekostnad av de som jobbar och sparar?
  / Mattias

Arturo Arques svarar: Hej Mattias! Nej, jag tror att de flesta som kan arbeta vill arbeta.

 • Hur motiverar man att höja apanaget för kungen?
  / Jonna

Arturo Arques svarar: Den frågan får du nog ställa till finansministern och hennes stab.

 • Vart kan jag se hur mycket skattemedel regeringen lägger på migrationen och allt vad det innebär?
  / MSGA

Arturo Arques svarar: Kontakta finansdepartementet och be om mer information.

 • Vad händer när konjunkturen vänder? Jag saknar förslag som stimulerar arbete förslagen stimulerar bidragstagare.
  / Anonym

Arturo Arques svarar: Enligt regeringen är statens finanser så starka att statens finanser tål ökade satsningar på välfärden. Staten amorterar på sina lån och med en lägre skuldsättning ska en lågkonjunktur kunna mötas med stimulansåtgärder enligt regeringen.

 • Bör man oroa sig över när denna högkonjuktur slutar?
  / Greger

Arturo Arques svarar: För att kunna besvara din fråga behöver jag veta mer om din privatekonomi. Om du har en ekonomi som gör att du kan spara 10 procent av din lön efter skatt, har en sparbuffert på 2-3 månadslöner och har råd att bo kvar i ditt befintliga boende i 12 månader även i händelse av arbetslöshet, långvarig sjukdom eller skilsmässa har du sannolikt ingen större anledning att vara orolig.


Publicerad:

LÄS VIDARE