Damberg om mutantsmittan: ”Vi har inget kluster”

Sverige har infört ett inreseförbud från Norge i ett försök att hindra den brittiska virusmutationen som just nu sprider sig i Osloområdet.

Men enligt Folkhälsomyndigheten kan varianten vara lika spridd i Sverige som i Norge.

– Virusvarianten som är funnen i Sverige har än så länge inte lett till någon form av klusterutbrott, säger Mikael Damberg.

Sverige inför nya åtgärder i ett försök att hindra att den brittiska mutationen av coronaviruset som just nu sprider sig i Osloområdet även sprider sig i Sverige.

Oslo och tio andra närliggande kommuner har gått mot sin strängaste nedstängning av samhället hittills. Beskedet kom på lördagen.

På söndagen kom beskedet att Sverige inför ett inreseförbud från Norge samt en avrådan att resa till landet. Förbudet träder i kraft natten mot måndagen och gäller fram till 14 februari.

– Det finns en risk att många kommer från Norge till Sverige i och med att Norge infört nya starka restriktioner, och det är därför man stänger gränsen, säger Mikael Damberg.

”Vi är inte där”

Men transporter, arbetspendlare och brådskande familjeangelägenheten är undantagna från reglerna. Alla som har besökt Norge uppmanas att coronatesta sig och sätta sig själv i karantän fram tills att man får ett svar.

I Sverige finns har ett 50-tal fall av det muterade viruset upptäckts. Enligt Folkhälsomyndigheten kan viruset redan vara lika spritt i Sverige som i Norge.

Regeringen utesluter inte att utöka testerna för att upptäcka fler fall av virusvarianten.

– Det är en aktuell fråga, Folkhälsomyndigheten håller på att bygga ut den testkapaciteten för att se om det går att hitta fler muterade versioner också i Sverige. Det är ett arbete som pågår just nu, säger Mikael Damberg.

Mikael Damberg.
Mikael Damberg.

Kan ni säkerställa att vi inte är i samma situation som Norge?

– Vi kan inte garantera någonting när det gäller det här viruset. Den muterade varianten som är funnen i Sverige har än så länge inte lett till någon form av klusterutbrott, säger Mikael Damberg.

Kan det bli aktuellt med ytterligare åtgärder?

– Vi är inte i det läget än. Just nu vidtar vi exceptionella åtgärder. Vi har både en avrådan från att resa till Norge för icke-nödvändiga resor och vi inför ett inreseförbud mot Norge i ett tidigt skede när osäkerheten är ganska stor. Jag uppfattar att vi fattar nödvändiga beslut, säger Mikael Damberg.

Påverkar inte vaccineringen

Norska Folkhelseinstitutets smittskyddsdirektör har tidigare sagt till Aftonbladet att det är bäst att öka vaccinationstakten för att stoppa spridningen av den brittiska varianten - är det aktuellt för Sverige?

– Det handlar helt och hållet om vilka leveranser av vaccin som vi får till Sverige. Vi vaccinerar de som vi får doser till här till Sverige. Vi ska fortsätta vaccinera så fort doserna kommer till Sverige och vi ska utgå från de riskgrupper som är mest utsatta, säger Mikael Damberg.

Även inreseförbuden från Storbritannien och Danmark förlängs till den 14 februari.

Publisert: