6-åringar förknippar smarthet med män

Foto: TT/Montage
Redan vid sex års ålder börjar barn förknippa smarthet med män.

avChristina Smedbakken

NYHETER

Redan vid sex års ålder börjar barn förknippa smarthet med män och snällhet med kvinnor. En inställning som riskerar att påverka flickors och kvinnors karriärval.

Det visar en ny studie från Illinois universitet i USA.

I studien fick 400 barn i åldrarna 5-7 år lyssna på olika berättelser och därefter tala om vilket kön de föreställde sig att huvudpersonen hade.

”När jag var liten fanns det en person i min klass som var väldigt, väldigt smart”, är ett utdrag ur en av berättelserna, skriver SVT.

I gruppen med femåringar var det vanligast att barnen gissade på samma kön som de själva hade, men när forskarna började titta på de äldre barnens svar hände något. I de äldre åldersgrupperna var nämligen både flickor och pojkar mer benägna att föreställa sig den ”väldigt, väldigt smarta” personen som en pojke eller man.

Påverkar karriären

I studien erbjöds barnen dessutom att spela ett spel som sades vara för personer som var väldigt smarta. Det visade sig att flickorna, från sex års ålder, drog sig för att delta, medan både flickor och pojkar i femårsgruppen visade lika stort intresse för utmaningen.

”Många barn tar vid ung ålder till sig idén om att smarthet är en manlig egenskap. Denna stereotyp börjar forma barnens intressen så snart den dyker upp och minskar därför sannolikt bredden av de karriärer de en dag kommer att överväga”, skriver Lin Bian och Andrei Cimpian, två av forskarna bakom studien.

Snälla och duktiga

I en annan del av studien fick barnen på samma sätt gissa kön på personer som beskrevs som ”snälla” och ”duktiga i skolan”. Där visade det sig att majoriteten av barnen gissade att personerna var flickor eller kvinnor. Forskarna drog därför slutsatsen att flickors uppfattning om vem som kan vara ”smart” inte behöver hänga ihop med vem som upplevs vara duktig i skolan. De fastslog även att stereotypen som gör att barn från sex års ålder förknippade kvinnor med snällhet verkar följa samma mönster som gör att smarthet anses vara en manlig egenskap.

”Precis som det är viktigt att försöka bättre förstå och försöka åtgärda varför tjejerna verkar tro att killar ofta är smartare, så är det också viktigt att förstå varför killar tycker att tjejer oftare är snällare”, säger Uppsalaforskaren Christine Fawcett till SVT.

ARTIKELN HANDLAR OM